Skip to content Skip to footer

Scandinavia’s Sustainable Tech Banana Beckons Japan

Intelligence Watchs medlemsrapport “Scandinavia’s Sustainable Tech Banana Beckons Japan” följer upp den tidigare rapporten “Affärsförbindelser Skåne-Japan” (november 2019) som visade att Skåne, utifrån svenska förhållanden, har särskilt starka relationer med Japan. Den ställde även frågan om ett “Japan House” skulle kunna etableras i Skåne. Sedan dess har Intelligence Watch tillsammans med ett antal privata och offentliga aktörer stiftat en förening med föremålet att främja relationerna och arbeta för etableringen av en japansk hubb för Skandinavien i Malmö. 

Intelligence Watch har även inlett ett samarbete med OSINTech Co., Ltd. (Kobe City, Hyogo Prefektur) under ledning av Masato Oda med syftet att utbyta information och analys över utvecklingen inom hållbarhet i Japan respektive Sverige och Skandinavien med förhoppningen om att primärt påskynda den gröna omställningen inom områden som energi, mobilitet, avfall & återvinning, teknik och stadsplanering, men även bidra till en socialt hållbar utveckling. Mer om detta finns att läsa i japansk media (på japanska) i Asahi, Sankei, Gendai och Life-Tech Kobe

Rapporten är översatt till japanska. Den japanska utgåvan presenterades på en presskonferens online i Japan den 28 mars. Ladda ner rapporten på japanska (download the report in Japanese): 北欧のサステナブル・テック・バナナから日本への招待状“. Den engelska originalrapporten går ut till Intelligence Watchs medlemskrets. Övriga kan efterfråga den via mejl till info@intelligencewatch.org med uppgivande av namn och organisation.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates