Intelligence Watch | Intelligence Watch har bildats
16351
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16351,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Intelligence Watch har bildats

Sverige har berikats med en ny tankesmedja. Intelligence Watch med bas i södra Sverige har konstituerats med det allmännyttiga föremålet att främja hållbar utveckling. Genom oberoende kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor är syftet att öka den samlade kraften för ett hållbart Sverige.

Sexton organisationer med en vilja att bygga ett bättre samhälle bildade tankesmedjan på initiativ av Anders Olshov, ekonom och samhällsentreprenör som tidigare har grundat Öresundsinstitutet. Till ordförande i Intelligence Watch utsågs Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad. Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad, utsågs till vice ordförande. Till övriga ordinarie styrelseledamöter valde föreningen Richard Hultin, vd Skanska Hyresbostäder, Marie Persson, utvecklingsstrateg Halmstads kommun, och Fredrik Åkesson, hållbarhetsstrateg Ikano.

Till Intelligence Watch finns knutet ett antal specialister och externa forskare av hög akademisk klass inom fokusområdena miljö, ekonomi och sociala frågor och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som t.ex. stadsbyggnad, hälsa, kommunikation och mångfald. Som experter i tankesmedjans tre råd har följande medlemmar utsetts:

 

Ekonomiska rådet – Fredrik N.G. Andersson, fil. dr. i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och på Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm, Annika Winsth, chefekonom Nordea

Miljörådet – Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola, Per-Arne Nilsson, chef stadsutveckling och strategi, Miljöförvaltningen Malmö stad

Sociala rådet – Katarina Nylund, professor i stadsbyggnad Malmö högskola, Nurgül Iljas Eminovska, chef sociala projekt MKB

Det är mycket glädjande att Sydsverige samlar krafterna och äntligen etablerar en seriös tankesmedja med fokus på några av de mest angelägna samhällsutmaningarna”, kommenterar Anders Olshov, tankesmedjans grundare och chef.