Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skånes kreativa näringar löser globala problem

Under de senaste decennierna har IT, programmering och digitalisering blivit allt viktigare för Skånes ekonomi parallellt med kunskapsbaserad kreativitet, ofta med inriktning mot hållbara lösningar som minskar miljö- och klimatpåverkan. Skåne attraherar kreativa människor genom att vara attraktivt att bo och leva i och genom fortsatt satsning på utbildning och forskning. Genom att skapa rätt miljöer kan Skåne både attrahera människor och tillvarata deras skaparkraft i en tid då världen skriker…

Read more

Dra tillbaka stimulanserna

Regeringar och centralbanker riskerar med sin expansiva politik att överhetta ekonomin och skapa bubblor som spricker och större klyftor emellan de som har tillgångar jämfört med de som inte har. Istället för att agera för en återstart av ekonomin som inte behövs bör de dra tillbaka stimulanserna, skriver Annika Winsth, chefekonom Nordea. Läs mer här.

Read more

Skånes ekonomi: Effekter av gräns- och id-kontrollerna vid Öresund

Medlemsrapporten ”Skånes ekonomi: Effekter av gräns och id-kontrollerna vid Öresund” visar att gränskontrollerna inte har påverkat Skånes ekonomi negativt. Öresundspendlingen är för marginell i relation till storleken på Skånes arbetsmarknad. Dessutom förbättrades Öresundspendlarnas situation efter maj 2017. Istället har Skånes sysselsättningstillväxt varit högre än på andra håll i Sverige sedan 2015 och Malmös varit högst…

Read more

GP Debatt: Absurt att en veggieburgare inte ska få kallas burgare

Trots att EU har som mål att vi ska äta mer vegetariskt och mindre rött kött för att främja klimatet och hälsan så ska parlamentet i dag rösta om ett förslag som förbjuder vegetariska produkter som veggieburgare och vegetarisk korv att få kallas burgare och korv, för att de är förknippade med kött.

Read more

DN Debatt: ”Sverige bör bevaka EU:s Koldioxidtull”

Införandet av en koldioxidtull – en gränsskatt på koldioxidutsläpp – är den viktigaste klimatåtgärden EU kan genomföra. Som supermakt på handelsområdet kan EU påverka andra länder att införa egen prissättning för klimatpåverkan (för att undgå EU-tullen) och i takt med att fler länder ansluter sig kommer ett allt mer globalt pris på koldioxidutsläpp att etableras. Sverige bör släppa frågan om skatten…

Read more

DN Debatt: ”Dansk-Tyska tågsatsningar gör Öresundsbron allt viktigare”

De satsningar som Danmark och Tyskland gör på sträckan Köpenhamn-Hamburg stärker argumenten för svenska höghastighetsjärnvägar. Ett statligt projektbolag bör få ansvar för att snarast planera och bygga nya järnvägsspår mellan Lund och Hässleholm och därefter övriga delar av stambanorna för höghastighetståg. Det skriver Anders Olshov, chef Intelligence Watch, på DN Debatt med anledning av att det är tjugo…

Read more

DN Debatt: ”Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige”

Alternativet till den svenska generella bostadspolitiken är att införa en mer renodlad modell med sociala bostäder, liknande den som finns i de flesta andra länder. Men det skulle bli dyrare och få mindre stöd än att reformera dagens politik med bland annat höjt och breddat bostadsbidrag och statliga hyresgarantier. Det skriver Martin Grander, fil dr i urbana studier på institutionen…

Read more

Berlingske: Öppna gränsen mellan Sverige och Danmark

I en intervju med Berlingske med rubriken “Svensk tænketank vil have åbnet grænsen mellem Danmark og Sverige” argumenterar Intelligence Watchs chef Anders Olshov för att gränsen mellan Sverige och Danmark bör öppnas. Som skäl anger han att Skåne har förhållandevis låg spridning av coronaviruset och att merparten av den svenska spridningen är koncentrerad till Stockholm-Mälardalsregionen.…

Read more

Tio spaningar inför 2020-talet

I Intelligence Watchs medlemsrapport ”Tio spaningar inför 2020-talet” redogör Anders Olshov och Fredrik N.G. Andersson  för de trender som följer med in i det nya decenniet för att prägla 2020-talet. Det handlar om att solcellsrevolutionen fortsätter, att köttsubstitut ersätter det slaktade köttet, att elfordonen förändrar städerna som blir grönare och mänskligare, fetmaepidemin, men också om…

Read more

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates