Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Är Lunds svacka över?

I medlemsrapporten ”Är Lunds svacka över?” visar Intelligence Watch att Lunds återhämtning från strukturkrisen 2010-2016 inleddes redan 2017. SCB:s statistik för 2017 underskattade den faktiska utvecklingen och efter att vi justerat siffrorna växte sysselsättningen i Lund med 1,34 procent 2017. Felet 2017 får till följd att SCB redovisar en supertillväxt på 3,45 procent 2018. I…

Read more

Den ökande ojämlikheten beror inte på lönerna

Av finansdepartementets långtidsutredning framgår att den ökade svenska inkomstspridningen sedan mitten på 1990-talet förklaras av kapitalinkomsterna. Lönespridningen ökade under början av 1990-talet men har sedan dess varit närmast konstant. De fördelningsmässiga aspekterna av Riksbankens lågräntepolitik borde diskuteras mer och skattesystemet ses över. Det skriver Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning, fristående kolumnist i Dagens…

Read more

Riksbankens experiment har stått oss dyrt

Minusräntan har förvärrat de finansiella obalanserna, sänkt värdet på den svenska kronan, bidragit till ökade förmögenhetsklyftor och försvagat tilliten till Riksbanken. Experimentet med krispolitik utan kris kan bidra till en ekonomisk kris i framtiden. Det skriver Lars Jonung, seniorprofessor Lunds universitet, och Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi Lunds universitet och medlem av Intelligence…

Read more

Affärsförbindelser Skåne-Japan

Skåne är utifrån svenska förhållanden i hög grad beroende av Japan med drygt en femtedel av de japanska företagens anställda i Sverige och med omfattande forskningssamarbete. Japan är också en stor marknad för de skånska företagen. Med det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan, som trädde i kraft den 1 februari och täcker 635 miljoner invånare och…

Read more

Skånes nya ekonomiska geografi, maj 2019

Intelligence Watch har uppdaterat och fördjupat medlemsrapporten Skånes nya ekonomiska geografi med stadsanalyser av Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad samt av ”boendekommunerna”. Rapporten visar att Skånes ekonomi koncentreras till Malmö vars sysselsättning ökade med 17,6 procent 2010-2017, näst snabbast i Skåne efter Lomma. Även Helsingborg växer snabbt (+14,0%), medan Lund (+5,6%) släpar efter och växer…

Read more

Ett yndigt land

Danmark blomstrar och toppar eller är nära toppen på ett flertal internationella rankningslistor över ländernas ekonomier. De goda tiderna ser ut att bestå och ekonomin växa på gräsen vad den klarar utan att överhettas.  Bland danskfödda råder i praktiken full sysselsättning, vilket får till följd att arbetskraftsbrist hotar. Det skriver Anders Olshov i Axess temanummer…

Read more

Hälften av skånes befolkning är överviktig eller fet

I Skåne uppgår de direkta och indirekta samhällskostnaderna för fetma och övervikt i form av ökade vårdkostnader och förlorad produktion till cirka 10 miljarder kronor per år. Det skriver Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap Högskolan Kristianstad, och Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch, på Aktuella frågor. Läs debattartikel på Aktuella frågor (Sydsvenskan-HD)…

Read more

Skånes nya ekonomiska geografi, okt 2018

Skånes ekonomi koncentreras till Malmö som är på väg att få samma dominerande roll som Stockholm i Mälardalen och Göteborg i Västsverige. Det konstaterar Intelligence Watch i rapporten ”Skånes nya ekonomiska geografi”. Malmö med drygt 1 procent av Skånes yta har 25 procent av befolkningen, 30 procent av sysselsättningen och 33 procent av bruttoregionprodukten. Utbyggd infrastruktur, uppgraderingen…

Read more

Storstadssveriges tillväxt

Solna är Sveriges i särklass snabbast växande stad och har med 87 838 sysselsatta växt om Linköping som Sveriges femte största stad mätt i antalet sysselsatta. På platserna 2-6 över Sveriges snabbväxare 2010-2016 finns de övriga storstäderna Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. Det visar Intelligence Watchs studie ”Storstadssveriges tillväxt” som också visar att Sveriges snabbast växande städer…

Read more

Äter vi ihjäl oss? – Mattrender på tvärs mot hälsa och hållbarhet

Ladda ner rapporten DN Debatt: Matmomsen måste höjas så att vi inte äter ihjäl oss Intelligence Watch rapport ”Äter vi ihjäl oss? – Mattrender på tvärs mot hälsa och hållbarhet” visar hur vi äter för mycket och fel med följd att fler svenskar blir överviktiga och får fetma eller diabetes, hur samhällskostnaderna ökar och hur det…

Read more

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates