Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daniel Ljunggren, MilDef, samtalar med Pontus Herin (Di)

Helsingborgsföretaget MilDef grundat 1997 har drygt 300 anställda och över en miljard kronor i omsättning. I ett samtal med Dagens Industris Pontus Herin redogör vd Daniel Ljunggren för företagets tillverkning och försäljning av taktiska IT-produkter anpassade för försvarsindustrin, expansionsplaner och de viktigaste marknaderna Norden, Storbritannien och USA. Trots den starka omsättningstillväxten på 120 procent det första…

Eurovision till Malmö 2024

1992, 2013 och 2024. Få städer har varit värd för Eurovision Song Contest - världens största livesända musiktävling - lika många gånger som Malmö. Karin Mårtensson, vd Parkfast Arena AB, och Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad, är överens om att det har stora värden för staden. Malmö stads satsning på evenemanget på 28-30 miljoner kronor…

Anna Råman: Malmö-Lundstadens arbetsmarknad

Urbanisering och ekonomisk koncentration har bidragit till att Malmö-Lundstaden växt kraftigt under 2000-talet. Invånarantalet har ökat med 146 000 till 566 000, motsvarande 35 procent, och även sysselsättningen har ökat kraftigt. Enligt Anna Råman, analyschef vid Regional Utveckling på Region Skåne, står Malmö-Lundstaden för en allt större andel av jobben i Skåne, vilket medför att…

Carola Joelsson: Hjärup Västerstad

På området där Skanska tidigare hade en betongfabrik skall Hjärup Västerstad växa fram. Enligt Carola Joelsson, regionchef Skanska Bostadsutveckling Sydväst, så tänkte sig Skanska 2008 - då hon började med projektet - en villastad. Idag utvecklar Skanska området med idéen om ett tryggt småstadsliv med 1300 bostäder för 3000 invånare. En anledning till den större…

Jenny Moberg: Burlöv ska utvecklas som stad

Fastighetsbolagen Trianon och Wallfast har förvärvat Burlöv center såsom en plats för stadsutveckling i mitten av Malmö-Lundstaden. Enligt Jenny Moberg på Trianon är ett av skälen dess kommunikationsläge där nya Burlövs station med stopp för Öresundstågen ger ökad frekvens av tåg och ökad efterfrågan på såväl kommersiella lokaler som bostäder och samhällsservice. Moberg redogör för…

Lina Frank: Cirkusbiennal i Malmö-Lund

Lina Frank, cirkusdirektör Cirkus Syd, samtalar med Anders Olshov om den nya cirkusbiennal som Cirkus Syd planerar i samverkan med Malmö stad och Lunds kommun. Det är en unik satsning där de två kommunerna för första gången samarbetar kring ett stort kulturarrangemang. Ambitionen, säger Lina Frank, är att alla barn i Skåne ska få möjlighet…

Sara Aasted Paarup: København og hovedstadens udvikling

Danmarks huvudstadsregion räknar 34 kommuner i två regioner, 2 miljoner invånare motsvarande 36 procent av hela befolkningen och 40 procent av BNP. De senaste tio åren har befolkningen ökat med cirka 200 000 invånare, i huvudsak i kärnan med Köpenhamn och Frederiksbergs kommuner. Sara Aasted Paarup, underdirektör Plan- og Landsdistriksstyrelsen, beskrev denna utveckling på konferensen…

Lisa Andersson: Utländska talanger i Skåne

I ett samtal med Anders Olshov diskuterar Lisa Andersson, Talent Attraction Developer vid International Citizen Hub Lund, utmaningarna med att locka och behålla internationella talanger i Skåne, och hur hubben arbetar med expats och deras medföljande. En av de största utmaningarna, som inte är begränsad till Lund utan gäller hela Sverige, är att få medföljande…

Tomas Lexén: Malmö-Lundstaden är en realitet, men den mellankommunala planeringen är komplicerad

Malmö-Lundstaden är en stadsbildning i varande och mycket talar för att den redan är en realitet. Det sade Tomas Lexén, stadsarkitekt Staffanstorps kommun, när han föreläste om bebyggelseutveckling och (mellan)kommunal planering med utgångspunkt i Malmö-Lundstaden och Staffanstorps kommun. Den mellankommunala planeringen är dock komplicerad. De administrativa gränserna påverkar politiken med följd att utveckling kan vara…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates