Skip to content Skip to footer

Chef och grundare

Tankesmedjans chef och grundare är Anders Olshov. Han är utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en post-graduate degree från Amsterdam School of International Relations.

Anders Olshov inledde sin yrkeskarriär som ledarskribent och ekonomijournalist vid Nerikes Allehanda, Liberala Nyhetsbyrån, Dagens Industri och Finanstidningen före, under och efter studierna och fortsatte som makroekonom och ränte- och valutaanalytiker på Carnegie Investment Bank 1992-1994 och Nordea 1994-2002. Under första halvåret 1998 var han professorassistent i Finance vid European University Insitute i Florens. Han grundade Öresundsinstitutet 2002 och var dess chef till 2014. Hans samhällsentreprenöriella ådra och intresse för ekonomi och hållbarhet ledde till grundandet av Intelligence Watch i december 2015. Där har han utmärkt sig som debattör, lanserat Malmö-Lundstaden som en pågående stadsbildning och tagit initiativ till Japan Bridge Scandinavia där han är styrelseledamot. År 2010 utsågs han till årets ekonom i Skåne av Ekonomiforum Skåne/EFL (Executive Foundation Lund). Hans bok ”Øresundsregionen – Københavns outnyttjade möjlighet” (250 sidor) utgavs av Gyldendal förlag på svenska och danska 2013. Se mer information nedan.

Kontaktuppgifter:

e-post: anders.olshov@intelligencewatch.org

Mobil: +46 733 33 66 60

Linkedin: Anders Olshov

Öresundsregionen – Köpenhamns outnyttjade möjlighet

Øresundsregionen – Københavns outnyttjade möjlighet redogör för effekterna av Öresundsbron, hur Öresundsregionen byggdes upp institutionellt och skildrar de historiska förberedelserna och dagen då Öresundsförbindelsen öppnade. Den innehåller också ett djupgående kapitel om det politiska spelet som ledde fram till avtalet om Öresundsförbindelsen där en rad f.d. politiker såsom statsministrarna Ingvar Carlsson och Poul Schlüter, centerledaren och miljöministern Olof Johansson, trafikministern Kaj Ikast samt Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar med flera intervjuats och sätts in i ett historiskt sammanhang. Den innehåller också ett fiktivt framtidskapitel om vad som skulle kunna hända om integrationen fortlöpte perfekt. Bokens konklusion är att energin bakom Öresundsprojektet har försvunnit och att Köpenhamn är svagare än vad staden borde vara, att Öresundsregionen fortfarande är Köpenhamns outnyttjade möjlighet.

Den häftade versionen av boken kostar 169:- inklusive frakt och kan beställas på svenska eller danska via info@intelligencewatch.org. Den svenska e-boken ”Øresundsregionen – Københavns outnyttjade möjlighet” och den danske e-bog ”Øresundsregionen – Københavns uudnyttede mulighed” kostar båda 49,95 Dkr och kan beställas här. Den danska versionen kan även beställas här.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates