Intelligence Watch | English
16106
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16106,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Hotat vatten

Från rymden syns Jorden som en blå planet, men cirka
en miljard människor tvingas dricka förorenat vatten,
medan ytterligare 2,3 miljarder lider av vattenbrist.

Sverige är lyckligt lottat. Trots det är 60-talet kommunala
vattentäkter förorenade och 3,5 miljoner invånare expo-
nerade, enligt Livsmedelsverket. En haverikommission
bör tillsättas, kräver forskare.

Läs mer

Luftföroreningar dödar

Luftföroreningar dödar 7 miljoner människor varje år,
enligt Världshälsoorganisationen WHO. Värst drabbade
är städer i Indien, Kina och Pakistan. I Kina dör ca 1,6
miljoner människor av luftföroreningar varje år.

I Europa dör 430 000-800 000 i förtid av dålig luft.
Partiklar från dieselbilar är en av orsakerna. Tokyo
förbjöd dieselbilar redan i december 2000. Oslo, Paris,
Madrid, Atén och Mexico City inför förbud 2025.
Stuttgart och Düsseldorf förbjuder norm 5 och äldre.

Solcellsrevolutionen
fortsätter

2018 installerades 100 GW ny solkraftskapacitet, att
jämföra med 98 GW 2017. Den totala kapaciteten i världen
har ökat till 505 GW, att jämföra med 50 GW 2010. Kina,
Indien, USA, Japan och Australien svarade för 84 procent av
kapacitetsökningen 2017 och 75 procent 2018.

Läs mer

Fetman exploderar

Världshälsoorganisationen WHO klassificerar fetma en
global epidemi. Antalet feta och överviktiga uppgick till
2,3 miljarder 2016, en ökning från 857 miljoner 1980.
I USA har ca 35 procent av befolkningen fetma.
Andelen är högst högre bland lågutbildade, minoriteter
och låginkomsttagare. Hälften av de afro-amerikanska
kvinnorna har fetma. I Sverige ökade andelen överviktiga
och feta från 46 till 51 procent mellan 2006 och 2016.

Läs mer

Hållbar stad

Till skillnad från många andra storstäder är Tokyo-
Yokohama med 37 miljoner invånare, på en yta mindre än
Skåne, välfungerande med ett förstklassigt kollektivtrafik-,
avlopps- och renhållningssystem. Centralt för den hållbara
staden är effektiv markanvändning i stationsnära områden
med tät bebyggelse och stor koncentration av aktiviteter
på gångavstånd inom 1000 meter samt att stationen
integreras med omgivande stadsdelar och regionen.

Teknologiska framsteg
och hot

Mänsklighetens samlade kunskap exploderar.
Superentreprenören Elon Musk som är involverad i
Paypal, Tesla, SpaceX, SolarCity och Hyperloop vill se en
mänsklig koloni på Mars under sin livstid. Han varnar
samtidigt för AI som det största hotet mot mänskligheten.

Intelligence Watch följer de teknologiska framstegen,
möjligheterna, hoten och konsekvenserna för hållbarhet.