Intelligence Watch | Tankesmedjan Intelligence Watch har bildats
15606
post-template-default,single,single-post,postid-15606,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Tankesmedjan Intelligence Watch har bildats

anders_frg

(Anders Olshov har grundat ännu en organisation.)

Sverige har berikats med en ny tankesmedja. Tankesmedjan Intelligence Watch med bas i södra Sverige konstituerades på Malmö Live i december med syftet att främja hållbar utveckling. Genom oberoende kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor är syftet att öka den samlade kraften för ett hållbart Sverige. Sexton organisationer med en vilja att bygga ett bättre samhälle bildade tankesmedjan på initiativ av Anders Olshov. ekonom och samhällsentreprenör som tidigare har grundat Öresundsinstitutet.

Till ordförande i Intelligence Watch utsågs Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad. Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad, utsågs till vice ordförande. Till övriga ordinarie styrelseledamöter valde föreningen Richard Hultin, vd Skanska Hyresbostäder, Marie Persson, utvecklingsstrateg Halmstads kommun, och Fredrik Åkesson, hållbarhetsstrateg Ikano.

– Det är mycket glädjande att Sydsverige samlar krafterna och äntligen etablerar en seriös tankesmedja med fokus på några av de mest angelägna samhällsutmaningarna, kommenterar Anders Olshov, som blir chef för tankesmedjan.

Till Intelligence Watch finns knutet ett antal specialister och externa forskare av hög akademisk klass inom fokusområdena miljö, ekonomi och sociala frågor och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som t.ex. stadsbyggnad, hälsa, kommunikation och mångfald. Som experter i tankesmedjans tre råd har följande medlemmar utsetts:

Tre expertråd utsågs med följande medlemmar:

Ekonomiska rådet – Fredrik N.G. Andersson, fil. dr. i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och på Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm, Annika Winsth, chefekonom Nordea.
Miljörådet – Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola, Per-Arne Nilsson, chef stadsutveckling och strategi, Miljöförvaltningen Malmö stad
Sociala rådet – Katarina Nylund, professor i stadsbyggnad Malmö högskola, Nurgül Iljas Eminovska, chef sociala projekt MKB

Inga kommentarer

Post A Comment