Skip to content Skip to footer

Den 15 mars 2022 släppte Intelligence Watch rapporten “Malmö-Lundstaden” under konferensen ”Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund”. Enligt analysen pågår en stadsbildning mellan Malmös tätort, Lomma, Burlöv, västra Staffanstorp och Lunds tätort. På en yta mindre än Helsingborg eller Göteborgs kommuner bor cirka 525 000 invånare som i ökad utsträckning interagerar såsom de levde i en stad. Årets konferens följer upp fjolårets genom att behandla livet, mobiliteten och planerna för att ge fler möjlighet att leva och verka i Malmö-Lundstaden – och det är det riktigt många som vill!

Tid: 16 maj. Mingellunch: kl 12.00-13.00. Konferensprogram: kl 13.00-16.30. Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö, lokal Mega

13.00-13.05

Välkommen: Christoffer Nilsson, kommundirektör Lund och styrelseledamot Intelligence Watch

Christoffer-Nilsson

13.05-13.20

“Attrahera och behålla internationella talanger i Skåne”: Samtal med Lisa Andersson, Talent Attraction Developer vid International Citizen Hub Lund. Vad gör Sverige för att attrahera talanger och vad kan Skåne erbjuda? Hur arbetar hubben med expats och deras medföljande?

Lisa_Andersson2

13.25-13.40

“Ökade möjligheter på Malmö-Lundstadens arbetsmarknad”: Anna Råman, analyschef Region Skåne. Utbudet av utbildning och karriärmöjligheter har aldrig varit större. Motsvarande har företagen och det offentliga aldrig haft ett lika kvalificerat humankapital att rekrytera från.

Anna Råman2

13.45-14.00

“Malmö-Lundstaden som skandinavisk nod”: Anders Olshov, chef Intelligence Watch. Malmö och Lund är var för sig för små för att kunna hävda sig i den globala storstadskonkurrensen men bildar tillsammans en stad med större attraktionskraft, förmåga och arbetsmarknad. 

IMG_7997_lighter 731x1000b

14.00-14.15

“Ny stadsutveckling när Burlöv blir knutpunkt”: Jenny Moberg, VD Burlöv Center AB. Ombyggnaden av Burlöv station till pendlarstation för Pågatåg och Öresundståg och med två nya spår är snart klar. Fastighetsbolaget Trianon är ett av företagen som tänker utnyttja det förbättrade kommunikationsläget.

Jenny Moberg2

14.15-14.35

“København og Hovedstadens udvikling – oplæg om Fingerplanens betydning for hovedstadens udvikling og kommunernes rolle i et regionalt perspektiv”: Sara Aasted Paarup, underdirektør Plan- og Landdistriktstyrelsen. 

Sara Aasted Paarup2

14.40-15.10

Mingelfika

Kaffe

15.10-15.30

“Stadsplanering och makrokommunalt samarbete”: Samtal med Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Malmö, som är utbildad kulturgeograf och på sin meritlista även kan ståta med stadsbyggnadsdirektör Lund.

_A1A0048_sa_LQ

15.30-15.45

“Hjärup Västerstad”: Carola Joelsson, regionchef Skanska Bostadsutveckling Sydväst. 2024 skall Skanska påbörja utvecklingen av Hjärup Västerstad där det på sikt skall byggas 1300 bostäder för runt 3000 personer. Ambitionerna är att utveckla en socialt levande småstad med biologisk mångfald.

Carola Joelsson

15.50-16.05

“Bebyggelseutveckling och (mellan)kommunal planering”: Tomas Lexén, stadsarkitekt Staffanstorps kommun. Det planeras för en bygg- och befolkningsboom i Hjärup. Men tätorten är insprängd mellan kommunerna runt omkring: Burlöv, Lomma och Lund. Hur tänker Staffanstorps kommun kring det?

Thomas Lexén3

16.10-16.25

“Cirkus Syd och samverkan med Malmö stad och Lunds kommun om att starta en ny cirkusbiennal”: Samtal med Lina Frank, cirkusdirektör Cirkus Syd, om vad som planeras.

Lina B. Frank5

16.30

Tack för idag!

Anmälan

Anmälan: Intelligence Watch medlemmar går kostnadsfritt och är välkomna att medta en gäst. Konferensavgiften för icke-medlemmar, 795 kronor exklusive moms, inkluderar mingellunch och fika.
Anmälningsfrist: 10 maj till info@intelligencewatch.org.
Vänligen uppge ev. kostpreferenser och faktureringsuppgift (icke-medlemmar). Vid förhinder: Avanmälan 24 h före konferensen.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates