Skip to content Skip to footer

Susanne Bäsk: Hoppas Länsförsäkringar AB utlokaliserar IT-resurser till Skåne

Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne, samtalar med Anders Olshov.

Efter att ha flyttat huvudkontoret och kundcentret från Helsingborg till Malmö och samlat 440 anställda på Gängtappen i Västra hamnen hoppas Länsförsäkringar Skåne att Länsförsäkringsgruppen väljer Skåne för sin växt inom IT. De 23 länsförsäkringsbolagen har outsourcat IT till det gemensamägda Länsförsäkringar AB i Stockholm där de flesta IT-resurserna finns, men enligt Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne och styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, kan en utlokalisering vara förestående: “Just nu tittar vi på att utlokalisera en del av de resurserna ut i landet och då är vi förstås en jätteintressant region för Stockholm att titta på eftersom det finns mycket kompetens här, det är en dynamisk region och det finns tillgång och närhet till universitet som ett exempel.” 

Bäsk gjorde uttalandet på konferensen Skånes ekonomi som Intelligence Watch arrangerade den 27 oktober 2022. På frågan om hon tror att Trygg-Hansas beslut att öppna ett större IT-center i Malmö kommer att påverka positivt för Länsförsäkringar Skånes del svarade hon: 

“Det hoppas jag. Jag hoppas att både för Skånes och vår del att vi kommer vinnande ur den kampen. Den är ny på agendan, men vi välkomnar ju både Folksam och Trygg-Hansa som har samlokaliserat verksamheter hit ner och det är ju inte bara IT utan fler delar. Det är jättebra för oss så klart. Det är ett slagsmål om kompetenserna, men om det finns en samling här är det bra både för oss som bolag och medarbetarna att kunna röra på sig, men också för oss att kunna göra bra rekryteringar.”

Det återstår att se vad Länsförsäkringar AB kommer fram till vad gäller sin IT-utveckling, men att en utlokalisering skulle ske vore inte unikt. För nio år sedan beslutade Länsförsäkringar Bank AB, som är ett dotterbolag till Länsförsäkringar AB, att utlokalisera bankadministrationen till Helsingborg. Där arbetar idag 155 anställda inom bankadministration för hela Sverige i det gamla Tretornhuset. 

Försäkringsbranschen är inne i en snabb omställning präglad av automatisering, AI, robotisering, internet of things och digitalisering som dels är driven av krav på kostnadseffektiviseringar, dels av kunderna som kräver att det skall gå att reglera en skada eller uträtta andra ärenden i mobiltelefonen eller framför datorn.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2023 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates