Intelligence Watch | Skanes_ekonomi
16759
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16759,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Tid: 25 oktober 2018 kl 8.45-12.00

Plats: Studio i Malmö, Nordenskiöldsgatan 24

 

Program

 

08.25-08.45 Kaffe, registrering och mingel

 

8.45-8.50 Välkommen: Thomas Brunk, moderator

08.50-09.15 ”Framtida utmaningar i Skånes kommuner”:

Annika Wallenskog, chefekonom SKL

Den demografiska utvecklingen med fler invånare, barn och äldre kräver hundratals nya äldreboenden, vårdcentraler, förskolor och skolor. Behoven är större än under hela tiden vi har haft en modern välfärd och var tredje kommunchef räknar med att skattesatsen behöver ses över. Hur ser det ut runt om i Skåne?

09.20-10.00 Tema digitalisering, handel och stadsplanering

 

”Digitaliseringens påverkan på Skånes urbana ekonomi”: Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum

Digitaliseringen påverkar våra företag, städer, offentlig service och samhällsplanering, ibland med dramatiska förlopp. Vad behöver skånska aktörer tänka på för att hänga med? Joakim forskar kring komplexitet och växelverkan mellan teknikutveckling och samhälle, digitalisering samt städers utveckling och har skrivit och medförfattat flera rapporter om digitalisering.

”Skånska handelsfastigheter som investeringsobjekt före och efter Amazon”: Björn Hallin, partner NCAP Sweden

Vilket värde har en handelsfastighet när e-handeln, nya logistikmönster och nya affärsmodeller snabbt förändrar förutsättningarna? Hur påverkas centrumhandel, köpcentrum och kommunal planering? Björn har en bakgrund från nederländska detaljhandelsfastighetsföretaget Redevco och PWC där han var Director Corporate Finance innan han var med och grundade NCAP (Nordic Capital & Investment Partners).

10.00-10.15 ”Skånes nya ekonomiska geografi”: Anders Olshov, chef Intelligence Watch, presenterar ny rapport

Skånes ekonomi har på kort tid gått från en polycentrisk struktur till en arbetsmarknad med center i Malmö-Lund. Att växa som arbets- eller boendekommun kan dock vara två olika strategier för framgång. Rapporten som delas ut på konferensen skildrar omdaningens dynamik, företagsetableringarna, fastighetsinvesteringarna, var värdena skapas och spanar mot framtiden: Var kommer Skåne att växa?

10.20-10.45 Kaffepaus med mingel

10.45-11.00 ”Stationsstaden Kävlinge – bostadsstrategi för tillväxt”: Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande (M) Kävlinge kommun

Kävlinges strategi för tillväxt och utveckling innefattar stationsstaden som utnyttjar läget mellan Malmö, Lund och Helsingborg. Pia berättar om stationsstaden, flytten av kommunhuset, intresset och trycket på bostäder relativt annan byggbar mark, om Kävlinge kommun tjänar på markförsäljningen, hur viktigt miljön väger i projektet och planerna på en kommande station i Furulund.

11.05-12.00 Skånes ekonomi lite grann från ovan – vad händer efter valet?

 

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi Lunds universitet & medlem Intelligence Watch ekonomiska råd

2010-2018 har kännetecknats av få politiska strukturreformer. Överenskommelser för att få fler i arbete, för en bättre fungerande bostadsmarknad, för att klara miljömålen och för ett effektivare och mer rättvist skattesystem behövs. Hur nära är en bred blocköverskridande skattereform? Vad är viktigast att göra politiskt och hur påverkas Skåne?

Annika Winsth, chefekonom Nordea & medlem Intelligence Watch ekonomiska råd

Skåne är inne på sitt åttonde år i rad av stark tillväxt, men trots högkonjunkturen är arbetslösheten hög och ökar de sociala skillnaderna. Vad behöver Skåne göra för att växa hållbart? Vad kan vi förvänta av Sverige och övriga världen – draghjälp eller faktorer som får ekonomin att bromsa?