Skip to content Skip to footer

Utbildning

Kristina Eneroth: Lunds universitets strategiska strävan att bli bättre
Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan vid Lunds universitet samtalar med Anders Olshov om universitetets strategiska strävan att ständigt bli bättre och nå högre hos internationella rankingar. Samtalet ägde rum på Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund den 15 mars 2022.
Kristianstadsbladet debatt: ”Flytta högskolan”
Skall Kristianstad klara konkurrensen från större städer och fler jobb skapas bör staden göra vad den kan för att öka sin attraktivitet. Till det hör att flytta högskolan till centrum och att förtäta för att öka den kritiska massan. Det kan både ge mer klimatsmart arbetspendling och ökad ekonomisk tillväxt. Läs debattartikel i Kristianstadsbladet

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates