Skip to content Skip to footer

Styrelse

Håkan Pihl

Ordförande

Håkan Pihl är tankesmedjans styrelseordförande. Han är rektor för Högskolan Kristianstad sedan mars 2015. Han är docent i företags-ekonomi och har tidigare skrivit läroböcker och forskat inom områden som internationellt företagande och miljöekonomi. Han har på senare tid speciellt intresserat sig i klimatfrågan och har debatterat i frågor om hur en effektiv klimatpolitik kan utformas. Innan han blev rektor var han prefekt för Företagsekonomiska Institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Marie Krüeger

Vice ordförande

Marie Krüeger är styrelsens vice ordförande. Hon är vd på Almi Företagspartner Skåne AB. Marie har arbetat i och utvecklat företag i ett flertal branscher allt från klädindustrin, tillverkning, fastigheter, IT, telecom och tjänstesektorn. Hon har varit vd för Systemtextgruppen, Rosengård Invest, Me & I och Contract Director för Coor Service Management. Hon är utbildad vid KTH.

Micael Nord

Ledamot av styrelsen

Micael Nord är ledamot av styrelsen. Han är näringslivsdirektör i Malmö stad och chef för avdelningen Omvärld och näringsliv. Han har tidigare varit biträdande utvecklingsdirektör på Region Skåne, haft olika chefsuppdrag i Göteborgs Stad, varit regionchef och stabschef på Svenska ESF-rådet och arbetat som strateg och marknadsansvarig på Halmstads kommun. Micael har en utbildning i statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Anne Barbosa

Ledamot av styrelsen

Anne Barbosa är ledamot av styrelsen. Hon är partner och seniorkonsult vid People Impact AB. Anne har i över 20 år varit verksam inom chefsrekrytering i Öresundsregionen, med uppdrag i såväl privat som offentlig sektor. Hon är certifierad Executive Search konsult av ESK Sverige. Hon är utbildad beteendevetare vid Lunds universitet.

Christoffer Nilsson

Ledamot av styrelsen

Christoffer Nilsson är ledamot av styrelsen. Han är kommundirektör i Lunds kommun. Han har en bakgrund som biträdande stadsdirektör och chef för kommunledningskontoret i Uppsala.

Anna Råman

Ledamot av styrelsen

Anna Råman är ledamot av styrelsen. Hon jobbar som analyschef på Regional Utveckling, Region Skåne. Anna är nationalekonom och har en mångårig bakgrund som makroanalytiker på Handelsbanken samt danska Nykredit.

Richard Hultin

Ledamot av styrelsen

Richard Hultin är ledamot av styrelsen. Han är Senior Advisor på Skanska AB och styrelseledamot i Trianon. Efter ingenjörexamen från Lunds Tekniska Högskola har han arbetat som VD på Skanska Öresund 2006-08, med projektutveckling i Centraleuropa som Business Unit President 2008-11, vice VD i Skanskakoncernen med ansvar för bostadsutveckling & kommersiell projektutveckling 2011-13 och VD för Skanska Hyresbostäder.

Ida Svensson

Ledamot av styrelsen

Ida Svensson är ledamot av styrelsen. Hon är Director Portfolio & Capabilities Food Solutions vid Tetra Pak Processing AB. Hon arbetar med den innovation som krävs för att säkra att det finns livsmedel som produceras på ett hållbart sätt till jordens växande befolkning. Till hennes intresseområden hör bl.a. alternativa proteiner och fermenteringsteknik.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates