Skip to content Skip to footer

Ekonomiska rådet

Fredrik N.G. Andersson

Docent i nationalekonomi

Fredrik N.G. Andersson är docent i nationalekonomi och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Hans forskning studerar drivkrafterna bakom långsiktig utveckling och hur en omställning till ett hållbart samhälle kan gå till.

Annika Winsth

Chefekonom Nordea

Annika Winsth är chefekonom på Nordea sedan 2008. Hon har en fil. kand. i nationalekonomi från Lunds universitet 1992.  Hon arbetade i långtidsutredningen på finansdepartementet 1994, därefter på ekonomiska sekretariatet på Nordbanken (numera Nordea) 1994-2002 och i olika uppdrag på Nordea Markets, bland annat chefanalytiker 2002-2008.

Andreas Berg

Docent i nationalekonom

Andreas Bergh är välfärdsforskare och docent i nationalekonomi. Han är lektor vid Ekonomihögskolan i Lund och forskare på Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han har gett ut flera böcker, däribland Den kapitalistiska välfärdsstaten, Modern mikroekonomi och Blir vi sjuka av inkomstskillnader? (alla på Studentlitteratur).

Fotograf: Fredrik Eriksson

Miljörådet

Lars J. Nilsson

Professor i miljö- och energisystem

Lars J. Nilsson är professor i miljö- och energisystem på Tekniska högskolan vid Lunds universitet. Han forskar kring hur energi- och transportsystem kan ställas om i mer hållbar riktning och hur detta kan styras. Ett aktuellt forskningsområde är hur den energiintensiva basindustrin kan bli fri från utsläpp, exempelvis genom elektrifiering.

Per-Arne Nilsson

Miljöstrateg

Per-Arne Nilsson är chef för stadsutveckling och strategi vid Miljöförvaltningen i Malmö stad. Han är utbildad miljövetare, har arbetat på Malmö stad sedan 1987 och har varit delaktig i Malmös omvandling från industristad till hållbarhetsföredömme. Han har en bred erfarenhet av arbete med miljöstrategiska frågor, bl.a. som vattenkemist, processingenjör, miljöinspektör, Agenda21-samordnare och avdelningschef. Han medverkar i Svenska miljöinstitutets programråd för hållbart samhällsbyggande.

Fotograf: Drago Prvulovic

Karin Wendin

Professor i mat- och måltidsvetenskap

Karin Wendin är professor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hon forskar i hur de mänskliga sinnena påverkas av produkter och material och har bl.a. fokuserat på anpassningar av produkter, matvanor och måltider till olika grupper såsom barn och äldre. Hon har en PhD i kemi/livsmedelsvetenskap från Chalmers och en bakgrund som sektionschef på RISE (fd SP), gästforskare på Köpenhamns universitet och docent i kemi- och bioteknik/livsmedelsvetenskap på Chalmers.

Sociala rådet

Martin Grander

Fil dr i urbana studier

Martin Grander är fil dr i urbana studier och arbetar som forskare på Malmö universitet där han är föreståndare för forskningsmiljön Studier i Boende och Välfärd. Hans forskning rör sig kring socialt hållbar stadsutveckling med ett särskilt fokus på boendefrågor. Som en av Sveriges ledande forskare på sociala aspekter av bostadsförsörjning har han bland annat varit kommissionär i Hyreskommissionen och är expert i Boinstitutets kunskapsråd.

Nurgül Iljas Eminovska

Chef sociala projekt

Nurgül Iljas Eminovska är chef sociala projekt på MKB Fastighets AB. Hon har tidigare arbetat som försäljningschef på NocNoc, marknads- och försäljningschef på FC Rosengård och producent på Scandvision. Hon är styrelseledamot i Nätverket för Mångkulturella Sverige.

Ulrika Rogland

Advokat

Ulrika Rogland  är advokat och grundare av Ulrika Rogland Advokatbyrå. Hon arbetar huvudsakligen som målsägandebiträde, med vårdnadstvister och som företrädare i LVU-mål och migration-särenden. Hon har en bakgrund som domare och åklagare och har stor erfarenhet av brott mot barn, sexualbrott och relations- och hedersvåld. Ulrika deltar i debatten för att påverka lagstiftning och öka kunskapen om brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relationer. Hon är medförfattare till böckerna ”Jag kände mig speciell” och ” Vad är grooming”.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates