Skip to content Skip to footer
Om intelligence watch

Om Intelligence Watch

INTELLIGENCE WATCH ÄR EN OBEROENDE TANKESMEDJA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MED FOKUS PÅ MILJÖ, EKONOMI OCH SOCIALA FRÅGOR I ENLIGHET MED DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN I AGENDA 2030 . GENOM KVALIFICERAD ANALYS OCH FORSKNING, FRAMTIDSSPANING OCH OPINIONSBILDNING INOM DESSA OMRÅDEN OCH DÄRTILL HÖRANDE TVÄRVETENSKAPLIGA OMRÅDEN SOM STADSBYGGNAD, HÄLSA, KOMMUNIKATION OCH MÅNGFALD MED MERA BIDRAR TANKESMEDJAN TILL ETT BÄTTRE SVERIGE OCH EN BÄTTRE VÄRLD.

Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och vill utnyttja idékraften som finns i södra Sverige genom att inbjuda till idéutveckling mellan parter som idag tänker och agerar på var sitt håll. Vi vill samla den regionala intelligensen och utveckla framtidstankar som har ett regionalt och nationellt perspektiv med en global utblick. Vi är inte här för att gå i polemik med den idé- och samhällsdebatt som idag mest utgår från huvudstaden. Tvärt om, vi vill tillföra nya perspektiv som gör att vi ökar den samlande kraften för ett hållbart Sverige och en hållbar värld.

Tankesmedjan är politiskt och religiöst oberoende. För att säkra kontrollen och oberoendet från politiska organisationer och enskilda företag drivs Intelligence Watch som ett offentligt-privat samarbete med ett större antal partners i en ideell, icke-vinstdrivande allmännyttig förening som finansierar verksamheten genom medlems- och serviceavgifter och utövar inflytande genom en styrelse och på årsmötet.

Till tankesmedjan finns tre expertråd knutna med ledande forskare och experter inom fokusområdena miljö, ekonomi och socialt. Intelligence Watch grundades i december 2015 av sexton organisationer med en gemensam idé om tankesmedjan som verktyg för miljömässiga, ekonomiska och sociala framsteg.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates