Intelligence Watch | intelligencewatch.org tankesmedjan intelligence watch tankesmedja Skåne
Intelligence Watch är Skånes ledande tankesmedja. Intelligence Watch arbetar för en hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor samt därtill hörande tvärvetenskapliga ämnen såsom stads- och samhällsplanering och mat och hälsa
intelligence watch, skånes ledande tankesmedja, anders olshov, hållbar utveckling
14006
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14006,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Hotat vatten

Från rymden syns Jorden som en blå planet, men cirka
en miljard människor tvingas dricka förorenat vatten,
medan ytterligare 2,3 miljarder lider av vattenbrist.

Sverige är lyckligt lottat. Trots det är 60-talet kommunala
vattentäkter förorenade och 3,5 miljoner invånare expo-
nerade, enligt Livsmedelsverket. En haverikommission
bör tillsättas, kräver forskare.

Läs mer

Luftföroreningar dödar

Luftföroreningar dödar 7 miljoner människor varje år,
enligt Världshälsoorganisationen WHO. Värst drabbade
är städer i Indien, Kina och Pakistan. I Kina dör ca 1,6
miljoner människor av luftföroreningar varje år.

I Europa dör 430 000-800 000 i förtid av dålig luft.
Partiklar från dieselbilar är en av orsakerna. Tokyo
förbjöd dieselbilar redan i december 2000. Oslo, Paris,
Madrid, Atén och Mexico City inför förbud 2025.
Stuttgart och Düsseldorf förbjuder norm 5 och äldre.

Nästa energirevolution

Prisfallet på sol- och vindkraft har initierat nästa
energirevolution: vätgasens genombrott. I Western
Australia planeras en förnybar energihubb på 50 GW
som med hjälp av sol och vind skall producera 3,5
miljoner ton vätgas per år eller 20 miljoner ton grön
ammoniak i ett projekt kostnadsberäknat till 100 miljarder
dollar. I Western Australia finns ett annat projekt på 26 GW
och i Oman ett på 25 GW. Allt mer kapital söker sig nu till
den förnybara energin och till projekt med vätgas.

Fetman exploderar

Världshälsoorganisationen WHO klassificerar fetma en
global epidemi. Antalet feta och överviktiga uppgick till
2,3 miljarder 2016, en ökning från 857 miljoner 1980.
I USA har ca 35 procent av befolkningen fetma.
Andelen är högst bland lågutbildade, minoriteter
och låginkomsttagare. Hälften av de afro-amerikanska
kvinnorna har fetma. I Sverige ökade andelen överviktiga
och feta från 46 till 52 procent mellan 2006 och 2021.

Läs mer

Hållbar stad

Till skillnad från många andra storstäder är Tokyo-
regionen med 37 miljoner invånare, på en yta 30 procent
större än Skåne, välfungerande med ett förstklassigt
kollektivtrafik-, avlopps- och renhållningssystem. Centralt
för den hållbara staden är effektiv markanvändning i
stationsnära områden med tät bebyggelse och stor
koncentration av aktiviteter på gångavstånd inom 1000
meter samt att stationen integreras med omgivande stads-
delar och regionen.

Teknologiska framsteg
och hot

Mänsklighetens samlade kunskap exploderar.
Superentreprenören Elon Musk som är involverad i
Paypal, Tesla, SpaceX, SolarCity och Hyperloop vill se en
mänsklig koloni på Mars under sin livstid. Han varnar
samtidigt för AI som det största hotet mot mänskligheten.

Intelligence Watch följer de teknologiska framstegen,
möjligheterna, hoten och konsekvenserna för hållbarhet.

Annika Winsth, chefekonom Nordea, är en återkommande talare på konferensen Skånes ekonomi.

Konferensen Skånes ekonomi den 27 oktober

 

I en orolig tid med krig, kraftigt stigande inflation, räntor och elpriser arrangerar Intelligence Watch den 5:e upplagan av konferensen Skånes ekonomi. Mot denna bakgrund och det faktum att Sverige får en ny regering är vi glada att ha Annika Winsth, chefekonom, som huvudtalare. På programmet står även H22,  Helsingborgs stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Näringslivsdirektör Annette Melander Berg berättar om det fortsatta arbetet. Dessutom har vi två huvudteman: bank- och försäkringsbranschernas utveckling i Malmö-Lundstaden och Skåne samt el- och energimarknaden. Medlemmar av Intelligence Watch går kostnadsfritt och kan anmäla sig redan nu till info@intelligencewatch.org. Anmälan för övriga öppnar inom kort. Plats: Studio Meetingpoint, Malmö.

Wenglén är positiv till Malmö-Lundstaden

 

(220609) Lommas kommunstyrelseordförande Robert Wenglén (M) är positiv till Intelligence Watchs idé om Malmö-Lundstaden och stöder förslaget om en stadsstadga mellan de fem kommunerna Burlöv, Malmö, Lomma, Lund och Staffanstorp. Det framkom på Intelligence Watchs vårmöte då han sade att det rimmar väl med Lommas egna tankar om att utvecklas från en utpräglad boendekommun till att bli mer stadslik med ett expanderande näringsliv, fler verksamhetsområden och förtätning för att möjliggöra befolkningstillväxt när åkermarken skall skyddas och hotet från havet begränsar var det går att bygga nytt. Han betonade de nya tågstationernas betydelse i denna process och ansåg att Malmö och Lund politiskt måste bestämma sig för att samarbeta, bland annat inom näringsliv, utbildning och infrastruktur. Lomma är gärna med och bidrar.

 

Se hela samtalet mellan Wenglén och Anders Olshov, chef Intelligence Watch, på tankesmedjans Youtubekanal här.

Malmö-Lundstaden

 

(220316) En stadsbildning pågår i sydvästra Skåne. Malmö växer ihop med andra kommuner och förenas successivt med Lunds tätort när befolkningen och bebyggelsen ökar, nya järnvägsstationer anläggs och arbets- och bostadsmarknaderna integreras. I rapporten ”Malmö-Lundstaden” föreslår Intelligence Watch att Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Staffanstorp sluter en stadsstadga som bättre speglar den funktionella arbetsmarknadsregionen. På en yta av ca 327 kvadratkilometer (mindre än Helsingborgs eller Göteborgs kommun) bor 520 000 invånare. Det gör Malmö-Lundstaden nästan lika stor som Göteborg befolkningsmässigt. De fem kommunerna föreslås finnas kvar och arbeta gemensamt med stadens utveckling i ett mellankommunalt samarbete. Genom att Malmö stad övergår till att kalla sig kommun – vilket det rättsligt är efter 1971 års kommunreform – kan stadsbegreppet reserveras för den funktionella staden i de fem kommunerna. Se samtalen och föredragen från ”Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund” här och bilderna från konferensen här. Läs artikel i Sydsvenskan här. Intresserad av rapporten? Skriv ditt för- och efternamn och mejla till: info@intelligencewatch.org

Skånes kreativa näringar löser globala utmaningar

(211018) Under de senaste decennierna har IT, programmering och digitalisering blivit allt viktigare för Skånes ekonomi parallellt med kunskapsbaserad kreativitet, ofta med inriktning mot hållbara lösningar som minskar miljö- och klimatpåverkan. Skåne attraherar kreativa människor genom att vara attraktivt att bo och leva i och genom fortsatt satsning på utbildning och forskning. Genom att skapa rätt miljöer kan Skåne både attrahera människor och tillvarata deras skaparkraft i en tid då världen skriker efter hållbara lösningar, skriver Anders Olshov, chef Intelligence Watch.

 

Läs artikeln på Aktuella frågor i Sydsvenskan här.

Läs artikeln på Aktuella frågor i HD här.

COO Alf Condelius Massive och Malmös näringslivschef Micael Nord.

Se videos från konferensen på Intelligence Watchs youtubekanal här.

Axess: Klimatpress på Kina

 

(Nr 4 2021) USA måste, för att få EU på sin sida i handelspolitiken, följa efter EU:s förslag om en klimattull – ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) – och ansluta till en kommande klimatklubb bestående av EU, Storbritannien, Kanada, Syd­korea och Japan, skriver Anders Olshov, chef Intelligence Watch, och Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad.

Dra tillbaka stimulanserna

 

(210611) Regeringar och centralbanker riskerar med sin expansiva politik att överhetta ekonomin och skapa bubblor som spricker och större klyftor emellan de som har tillgångar jämfört med de som inte har. Istället för att agera för en återstart av ekonomin som inte behövs bör de dra tillbaka stimulanserna, skriver Annika Winsth, chefekonom Nordea. Läs mer här.

SVD Debatt: ”Förvånansvärt tyst i Sverige om klimattullar”

 

(210405) Sveriges koldioxidskatt är ineffektiv och bidrar till att den inhemska produktionen konkurreras ut av billigare import från länder med lägre klimatambitioner. För att stoppa det så kallade koldioxidläckaget måste Parisavtalet kompletteras med mekanismer som ger länder och producenter i andra länder incitament att ta klimatansvar. Om Sverige menar allvar med sin klimatpolitik måste den inhemska koldioxidskatten kompletteras med en klimattull på import till EU som är effektiv, legitim och rättvis. Sverige måste tydligt ställa sig bakom EU:s förslag. Det skriver Anders Olshov, chef tankesmedjan Intelligence Watch, och Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad och vice ordförande i Intelligence Watch.

Läs artikeln på SVD Debatt här.

Läs repliken ”Klimattullar fel signal från EU” från miljökonsult Magnus Nilsson här.

Läs slutrepliken ”Märkliga argument emot klimattullar” från Olshov & Pihl här.

Skånes ekonomi: Effekter av gräns- och id-kontrollerna vid Öresund

(210210) Medlemsrapporten ”Skånes ekonomi: Effekter av gräns och id-kontrollerna vid Öresund” visar att gränskontrollerna inte har påverkat Skånes ekonomi negativt. Öresundspendlingen är för marginell i relation till storleken på Skånes arbetsmarknad. Dessutom förbättrades Öresundspendlarnas situation efter maj 2017. Istället har Skånes sysselsättningstillväxt varit högre än på andra håll i Sverige sedan 2015 och Malmös varit högst av storstäderna efter Solna, vilket pekar mot att Malmös attraktivitet som lokaliseringsort – invid Copenhagen Airport – är intakt. Uppdelat på inrikes och utrikes födda har även Skånes arbetslöshet utvecklats bättre än i de övriga storstadsregionerna.

Rapporten i media:

Läs artikeln ”Gränshinder liten påverkan på Skånes ekonomi” i Dagens Industri här och i Sydsvenskan här

Läs ledartikeln ”Gör luftslottet vid Sundet verkligt. Med snabba tåg.” i Sydsvenskan här och i HD här

Läs ledarartikeln ”Öresundsregionen oväntat svag” i Ystads Allehanda här och i Trelleborgs Allehanda här

Läs ledarartikeln ”Beslutsfattarna i Stockholm måste hoppa på tåget i Skåne” i Kristianstadsbladet här

Läs artikeln ”Pandemin ger hopp för sysselsättningen i Skånes småkommuner” i SVT här

Läs ledarartikeln ”Bygg attraktivitet som bostadsort” i Ystads Allehanda här och i Trelleborgs Allehanda här

Läs även kommentarer (210211) kring effekter av en ev. fast HH-förbindelse i artikeln ”Fast HH-förbindelse kan ge prisökning på kontorsfastigheter” i Sydsvenskan-HD här och i Dagens Industri här

veggiesandwich2

GP Debatt: Absurt att en veggieburgare inte ska få kallas burgare

 

(201020) Trots att EU har som mål att vi ska äta mer vegetariskt och mindre rött kött för att främja klimatet och hälsan så ska parlamentet i dag rösta om ett förslag som förbjuder vegetariska produkter som veggieburgare och vegetarisk korv att få kallas burgare och korv, för att de är förknippade med kött. Om detta går igenom kommer omställningen till klimatsmart ätande gå trögare, skriver Anders Olshov, chef tankesmedjan Intelligence Watch, och professor Karin Wendin, Högskolan Kristianstad.

Läs artikeln på GP Debatt här.

(200715)  Införandet av en koldioxidtull – en gränsskatt på koldioxidutsläpp – är den viktigaste klimatåtgärden EU kan genomföra. Som supermakt på handelsområdet kan EU påverka andra länder att införa egen prissättning för klimatpåverkan (för att undgå EU-tullen) och i takt med att fler länder ansluter sig kommer ett allt mer globalt pris på koldioxidutsläpp att etableras. Sverige bör släppa frågan om skatten ska vara nationell eller på EU-nivå, och i stället bejaka möjlig­heten att rätta till en konkurrensnackdel som skickat svensk produktion utomlands. Det skriver Anders Olshov, chef Intelligence Watch, och Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad och vice ordförande i Intelligence Watch, på DN Debatt inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli.

 

Läs artikeln på DN Debatt här.

Läs replik från Europaparlamentariker Jessica Stegrud (SD): En importtull skulle vara ineffektiv och utlösa motåtgärder

Läs slutreplik från Olshov & Pihl: Klimattullar är i överensstämmelse med WTO-reglerna

Läs ledarkommentar i Borås Tidning (200718): Uppvärmning i skuggan av pandemin

(200701) De satsningar som Danmark och Tyskland gör på sträckan Köpenhamn-Hamburg stärker argumenten för svenska höghastighetsjärnvägar. Ett statligt projektbolag bör få ansvar för att snarast planera och bygga nya järnvägsspår mellan Lund och Hässleholm och därefter övriga delar av stambanorna för höghastighetståg. Det skriver Anders Olshov, chef Intelligence Watch, på DN Debatt med anledning av att det är tjugo år sedan Öresundsförbindelsen invigdes och ett första steg togs mot snabbare förbindelser till kontinenten.

 

Läs även artikeln ”Samarbetet kring Öresund kan ta två vägar” i Sydsvenskan (200701) där Olshov tecknar en bild av svag svensk-dansk integration under 2020-talet där det inte händer så mycket förrän Fehmarn Bältförbindelsen står färdig, medan Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne, tror på både en fast HH-förbindelse och en Öresundsmetro innan 2030-talet är till ända.

Läs artikeln på DN Debatt

(200626) Alternativet till den svenska generella bostadspolitiken är att införa en mer renodlad modell med sociala bostäder, liknande den som finns i de flesta andra länder. Men det skulle bli dyrare och få mindre stöd än att reformera dagens politik med bland annat höjt och breddat bostadsbidrag och statliga hyresgarantier. Det skriver Martin Grander, fil dr i urbana studier på institutionen för urbana studier vid Malmö universitet och medlem av Intelligence Watchs sociala råd, på DN Debatt.

 

Läs artikeln här.

ÖPPNA GRÄNSEN MELLAN SVERIGE OCH DANMARK

 

(200528) I en intervju med Berlingske med rubriken “Svensk tænketank vil have åbnet grænsen mellem Danmark og Sverige” argumenterar Intelligence Watchs chef Anders Olshov för att gränsen mellan Sverige och Danmark bör öppnas. Som skäl anger han att Skåne har förhållandevis låg spridning av coronaviruset och att merparten av den svenska spridningen är koncentrerad till Stockholm-Mälardalsregionen. Under en direktsänd intervju med TV2 Danmark samma kväll framförde han samma budskap. I en intervju i Politiken den 23 maj framförde han även att likheterna mellan Danmarks och Sveriges politik mot coronaviruset är betydande sedan Danmark öppnat upp samhället och då den sociala distanseringen sker likartat i länderna.

 

Den danska regeringen har därefter meddelat att gränsen från Sverige förblir stängd, men att personer från regioner med låg smittspridning beviljas inresa. Den 10 juli 2020 öppnades gränsen för skåningar.

Tio spaningar inför 2020-talet

(200422) I Intelligence Watchs medlemsrapport ”Tio spaningar inför 2020-talet” redogör Anders Olshov och Fredrik N.G. Andersson  för de trender som följer med in i det nya decenniet för att prägla 2020-talet. Det handlar om att solcellsrevolutionen fortsätter, att köttsubstitut ersätter det slaktade köttet, att elfordonen förändrar städerna som blir grönare och mänskligare, fetmaepidemin, men också om ett nytt politiskt landskap där de västerländska demokratierna ställs inför sina svåraste utmaningar under efterkrigstiden, ett kallt krig mellan USA och Kina och ett Sverige som kan få en rent konservativ regering för första gången på hundra år. AI kommer att omdana våra samhällen och ge enorma fördelar till de företag och organisationer som använder den, men innebär också att vår civilisation drastiskt kan ändras. Falsk information kommer att manipulera allmänheten och försvåra för journalistiken och demokratierna. Nya ekonomiska kriser är att vänta. Alla stödpaket för att motverka de negativa effekterna från coronaviruset hjälper bara kortsiktigt och lägger via ökad skuldsättning och sedelpressfinansiering grunden för nya finanskriser.

Är Lunds svacka över?

(200130) I medlemsrapporten ”Är Lunds svacka över?” visar Intelligence Watch att Lunds återhämtning från strukturkrisen 2010-2016 inleddes redan 2017. SCB:s statistik för 2017 underskattade den faktiska utvecklingen och efter att vi justerat siffrorna växte sysselsättningen i Lund med 1,34 procent 2017. Felet 2017 får till följd att SCB redovisar en supertillväxt på 3,45 procent 2018. I själva verket växte sysselsättningen med ca 2,14 procent. Efter de två åren med återhämtning drar vi slutsatsen att Lunds svacka är över och att tillväxten framöver bör bli i nivå med jämförbara städer.

 

Läs artikeln ”Ny rapport: Lunds tillväxt inte så skral som befarat” i Sydsvenskan (200130)

Läs artikeln ”Ny rapport: Lunds tillväxt inte så skral som befarat” i Dagens Industri (200130)

Riksbankens experiment har stått oss dyrt

(200122) Minusräntan har förvärrat de finansiella obalanserna, sänkt värdet på den svenska kronan, bidragit till ökade förmögenhetsklyftor och försvagat tilliten till Riksbanken. Experimentet med krispolitik utan kris kan bidra till en ekonomisk kris i framtiden. Det skriver Lars Jonung, seniorprofessor Lunds universitet, och Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi Lunds universitet och medlem av Intelligence Watch ekonomiska råd.

Läs replik från Riksbankens Skingsley och Jansson: ”De negativa räntorna har fungerat”

Läs slutreplik från Jonung och NG Andersson: ”Minusräntan har sänkt tilliten till Riksbanken”

Den ökande ojämlikheten beror inte på lönerna

(200129) Av finansdepartementets långtidsutredning framgår att den ökade svenska inkomstspridningen sedan mitten på 1990-talet förklaras av kapitalinkomsterna. Lönespridningen ökade under början av 1990-talet men har sedan dess varit närmast konstant. De fördelningsmässiga aspekterna av Riksbankens lågräntepolitik borde diskuteras mer och skattesystemet ses över. Det skriver Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning, fristående kolumnist i Dagens Nyheter och medlem av Intelligence Watch ekonomiska råd.

Läs krönika i Arbetsmarknadsnytt

Affärsförbindelser Skåne-Japan

 

(191120) Skåne är utifrån svenska förhållanden i hög grad beroende av Japan med drygt en femtedel av de japanska företagens anställda i Sverige och med omfattande forskningssamarbete. Japan är också en stor marknad för de skånska företagen. Med det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan, som trädde i kraft den 1 februari och täcker 635 miljoner invånare och 28 procent av världens BNP, finns förutsättningar att stärka banden ytterligare. Det visar Intelligence Watchs rapport ”Affärsrelationer Skåne-Japan” som presenterades på ett seminarium den 20 november i Malmö och på Aktuella frågor i Sydsvenskan och HD.

På seminariet berättade experter om sitt arbete med Japan: Martin Gren om hur Axis som litet företag etablerade sig på 1980-talet, lärde sig kulturen och slutligen kom att säljas till Canon; LTH:s rektor Viktor Öwall om MIRAI – ett samarbete mellan japanska och svenska universitet om bl a åldrande, materialvetenskap och hållbarhet; Ulrika Ringdahl, VD Invest in Skåne, om Japan som ett prioriterat land; Cerold Andersson, VD Fanuc Nordic – ett japanskt automatiserings- och robotföretag – om flytten från Stockholm till Malmö; honorär generalkonsul Leif Almö för Japan om ”Japan i Skåne – Skåne i Japan”; och Anders Olshov, chef Intelligence Watch, om relationerna Skåne-Japan.

Rapporten

Skånes nya ekonomiska geografi

(190513) Intelligence Watch har uppdaterat och fördjupat medlemsrapporten Skånes nya ekonomiska geografi med stadsanalyser av Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad samt av ”boendekommunerna”. Rapporten visar att Skånes ekonomi koncentreras till Malmö vars sysselsättning ökade med 17,6 procent 2010-2017, näst snabbast i Skåne efter Lomma. Även Helsingborg växer snabbt (+14,0%), medan Lund (+5,6%) släpar efter och växer klart mindre än det skånska genomsnittet och med jämförbara städer i Sverige. En del av Lunds tillväxt förefaller ha flyttat till Malmö dit företagen lokaliserar sig i stationsnära lägen vid Malmö C och i Hyllie.

 

Läs HD-Sydsvenskans ledare (190502) ”Låt motorn Malmö gynna hela Skåne”

Läs artikeln ”Lund tappar mark till Malmö” (Skånska Dagbladet 190424)

Läs artikeln ”Flytta högskolan och stärk centrum” (Kristianstadsbladet 190512)

Läs Kristianstadsbladets ledare (190821) ”Fler invånare ger ingen magisk effekt”. Även i Trelleborgs och Ystads Allehanda

Sydsvenskan-HD 181210

Hälften av Skånes befolkning är överviktig eller fet

(181210) I Skåne uppgår de direkta och indirekta samhällskostnaderna för fetma och övervikt i form av ökade vårdkostnader och förlorad produktion till cirka 10 miljarder kronor per år. Det skriver Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap Högskolan Kristianstad, och Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch, på Aktuella frågor.

Läs debattartikel på Aktuella frågor (Sydsvenskan-HD)

Företrädare från Region Skåne och Lunds universitet: ”Vi arbetar för en nollvision när det gäller fetma” (Sydsvenskan-HD)

Ett yndigt land

(190305) Danmark blomstrar och toppar eller är nära toppen på ett flertal internationella rankningslistor över ländernas ekonomier. De goda tiderna ser ut att bestå och ekonomin växa på gräsen vad den klarar utan att överhettas.  Bland danskfödda råder i praktiken full sysselsättning, vilket får till följd att arbetskraftsbrist hotar. Det skriver Anders Olshov i Axess temanummer om Danmark där han redogör för det ekonomiska läget och tillståndet bland några av storföretagen.

 

Läs artikel i Axess

Skånes nya ekonomiska geografi

(181029) Skånes ekonomi koncentreras till Malmö som är på väg att få samma dominerande roll som Stockholm i Mälardalen och Göteborg i Västsverige. Det konstaterar Intelligence Watch i rapporten ”Skånes nya ekonomiska geografi”. Malmö med drygt 1 procent av Skånes yta har 25 procent av befolkningen, 30 procent av

sysselsättningen och 33 procent av bruttoregionprodukten. Utbyggd infrastruktur, uppgraderingen av högskolan till universitet och företag som flyttar huvud- och regionkontor till och växer i Malmö driver på. Fastighetsbolagen färdigställer 170 000 kvm kontor den kommande treårsperioden, något som kan förväntas ge ytterligare nyetableringar av inflyttade företag. För kommuner runt om i Skånes blir det allt viktigare att ta vara på utpendlingsmöjligheterna och ha en strategi för att vara attraktiv boendekommun.

HD-Sydsvenskan 181027

(180814) Solna är Sveriges i särklass snabbast växande stad och har med 87 838 sysselsatta växt om Linköping som Sveriges femte största stad mätt i antalet sysselsatta. På platserna 2-6 över Sveriges snabbväxare 2010-2016 finns de övriga storstäderna Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. Det visar Intelligence Watchs studie ”Storstadssveriges tillväxt” som också visar att Sveriges snabbast växande städer är de med störst kritisk massa av företag, arbetskraft och forskningsinstitutioner i kombination med bra kommunikationer. Studien visar också att Lund som växte näst snabbast av alla städer efter Solna 1990-2010, har rasat till plats 25 av 25 bland de största städernas tillväxt 2010-2016. Solna och Lunds relativa tillväxt illustrerar den omsvängning som har skett i näringslivet där lokaliseringen av administrativa kontor till större städer blir allt viktigare medan industriföretag drar ned på många håll i landet. 

 

Läs artikeln ”Lund rasar i tillväxtmätning bland Sveriges största städer” (8till5/Sydsvenskan-HD)

Läs artikeln ”Lund tappar i ekonomisk tillväxt” (SVT Skåne)

Anders Almgren (S) kommenterar rapporten: ”Lund har en positiv utveckling” (SVT Skåne)

Läs artikeln ”Därför är tillväxten inte på topp i Kristianstad” (Kristianstadsbladet, kräver inloggning)

Läs artikeln ”Viktigt att stärka centrum” (Smålandsposten, kräver inloggning)

Äter vi ihjäl oss? – Mattrender på tvärs mot hälsa och hållbarhet

(180606) Intelligence Watch rapport ”Äter vi ihjäl oss? – Mattrender på tvärs mot hälsa och hållbarhet” visar hur vi äter för mycket och fel med följd att fler svenskar blir överviktiga och får fetma eller diabetes, hur samhällskostnaderna ökar och hur det även påverkar våra artfränder och jordens klimat, bland annat via växthusgaserna från matdjuren. Författarna Karin Wendin, professor i mat och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, och Anders Olshov, chef Intelligence Watch, presenterar ett batteri av åtgärder för att vända utvecklingen med målet att Sverige ska ha världens friskaste folk.

Ny sydsvensk kommunindelning

(180129) Intelligence Watch rapport ”Ny sydsvensk kommunindelning” bygger  på en enkät till kommunstyrelsens ordföranden och kommunchefer i 77 kommuner i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Totalt 74 procent av respondenterna svarade att det behövs färre och större kommuner. På basis av enkäten och en analys över utvecklingen föreslår Intelligence Watch en ny sydsvensk kommunindelning gestaltad i ett antal kartor. Rapporten presenterades på en konferens i Hässleholm den 29 januari med deltagande av Kurt Houlberg, professor i kommunalekonomi VIVE, Anders Folkesson, ekonom Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och medlem i Kommunutredningens forskarreferensgrupp samt Niklas Karlsson (S), ordförande för  parlamentariska Kommunutredningen och riksdagsledamot av finansutskottet.

 

Läs artiklar i media

(171031) Genom att flytta Finansinspektionen och delar av Finansdepartementet från Stockholm till Göteborg skulle förutsättningarna att rekrytera, behålla och utveckla personalen förbättras. Den höga personalomsättningen har sin grund i att personalen är mycket attraktiv i Stockholms finansbransch där lönerna är högre, ett problem som har rått under decennier och förvärrats. I Göteborg finns ett stort utbud av kunniga ekonomer och jurister och är konkurrensen från affärsbankerna lägre. Likaså kan hela eller delar av Konjunkturinstitutet, Tullverket och Livsmedelsverket flyttas till Malmö. Ekonomiska rationella grunder talar för att kompetensen i Göteborg- och Malmöregionerna måste tillvaratas bättre och för att stärka Sveriges geografiska och ekonomiska hållbarhet, skriver Anders Olshov, tankesmedjan Intelligence Watch.

 

Läs debattartikel i GP

Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan

(171007) Behovet av bostäder, som har ökat kraftigt efter flyktingvågen, har felaktigt likställts med efterfrågan och överskattas. Det har aldrig byggts fler dyra lägenheter i förhållande till hur köpsvag efterfrågan är. I stort sett hela folkökningen består av flyktingar och anhöriga från utomeuropeiska länder som generellt står långt från arbetsmarknaden och med svag ekonomisk ställning. De kommer inte att efterfrågan 600 000 bostäder till 2025 enligt Boverkets behovsanalys, utan kanske hälften. Det är några slutsatser i Intelligence Watch rapport ”Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan”.

(170817) Sveriges kredittillväxt är ohållbar. Politikerna och Riksbanken måste gå från ord till handling och mildra skadeverkningarna av den expansiva penning­politiken. Annars hotar krasch på bostads- och fastig­hets­mark­naden, kris och finansiell instabilitet, skriver Anders Olshov, chef för Intelligence Watch.

 

Läs debattartikel på SVD Brännpunkt

(170602) President Donald Trump kan oavsiktligt bidra till en nystart för den globala klimatpolitiken när USA hoppar av Parisavtalet, skriver Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad och vice ordförande i Intelligence Watch. Mer ambitiösa länder kan gå snabbare fram.

 

Läs debattartikel i SVD

(170331) Lunds centralstation utgör ett nav för människor som reser i Skåne, men medan företagen flockas vid de stationsnära lägena vid Malmö C, Triangeln och Hyllie händer det påfallande lite vid den i passagerarantal större Lund C, Sveriges tredje mest trafikerade järnvägsstation. 2008-2015 var Malmös sysselsättningstillväxt mer än dubbelt så snabb som Lunds. För att stärka sin attraktivitet måste Lund utnyttja sitt bästa läge för moderna företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar och som tycker att anställda skall kunna ta sig till och från arbetsplatsen och till Kastrup med tåg. Kommunens planer på förtätning intill stationen kan göras ambitiösare för att skapa fler kontor och arbetsplatser. Rätt utvecklad kan Lund C bidra till både hållbar pendling i den sydsvenska arbetsmarknadsregionen och ekonomisk balans i Skåne, skriver Anders Olshov.

 

Läs debattartikel på Aktuella frågor Sydsvenskan-HD (170331) 

Läs svaret från Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lund (170406)

(170321) Värdet i den svenska ekonomin skapas på en allt mindre yta. Nästan tre av fyra av alla sysselsatta i Sverige arbetar numera i eller runt tjugo storstäder vars sysselsättning växer klart snabbare än övriga Sverige. Sysselsättningen i dessa ökade med 1,5 procent om året 2008-2015, medan de tjugo minsta kommunerna minskade med 0,2 procent årligen och de 250 kommunerna däremellan växte med 0,55 procent. Det framgår av rapporten ”Storstadssveriges tillväxt topp-20” som också visar att Stockholm, Uppsala, Solna och Malmö var de fyra snabbast växande städerna 2008-2015. De är samtliga belägna nära en av storflygplatserna Arlanda eller Kastrup och gynnas av ekonomins globalisering.

 

Läs artikeln ”Stora städer drar ifrån” i Dagens Industri (170321)

Läs artikeln ”Helsingborg går om Lund – men Malmö fortfarande Sydsveriges ekonomiska nav” i Sydsvenskan-HD (170321)

(161221) Mot lagens anda. Riksbanken tycks ha feltolkat sitt uppdrag. Riksbankslagen erbjuder flexibilitet, trots det håller Riksbanken fast vid 2-procentmålet till nästan vilket pris som helst. Dessutom bryter man mot lagens anda när man köper statsobligationer för mångmiljardbelopp, skriver docenterna Fredrik NG Andersson och Andreas Bergh verksamma vid Lunds universitet och i Intelligence Watch ekonomiska råd och Anders Olshov, chef Intelligence Watch. De uppmanar även till en diskussion om penningpolitikens fördelningseffekter.

 

Läs debattartikel i DN

Expressen och Ystads Allehanda kommenterar artikeln:

Läs Expressens ledarkommentar ”Minusräntan slår hårt mot de fattiga” (161223)

Läs Ystads Allehandas ledarkommentar ”Dopning är farligt Ingves” (161222)

(170225) Skall Kristianstad klara konkurrensen från större städer och fler jobb skapas bör staden göra vad den kan för att öka sin attraktivitet. Till det hör att flytta högskolan till centrum och att förtäta för att öka den kritiska massan. Det kan både ge mer klimatsmart arbetspendling och ökad ekonomisk tillväxt.

 

Läs debattartikel i Kristianstadsbladet

 

(161011) I rapporten Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål argumenterar Intelligence Watch för att utglesningen av Sverige måste upphöra för att målet om minst 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter skall kunna nås 2030. Istället måste städerna förtätas kraftigt i stationsnära lägen för att göra arbetspendlingen hållbar och generellt växa inåt, förtätas, för att fler individer skall få råd att bo och verka i en zon med närhet till arbete och livets mest nödvändiga. Som exempel på ett område som kan ha stor betydelse för pendlingen på en regional arbetsmarknaden nämns Nyhamnen i Malmö.

 

Läs debattartikeln ”Tätortsutglesningen måste upphöra och städerna förtätas”, Fastighetsnytt (170215)

Läs Perspektiv i Dagens Samhälle (170210): ”Omsätt miljömålet och samhällsplanera klimatsmart”

Läs debattartikel i Sydsvenskan-HD (161011): ”För Skåne innebär dagens utveckling med fler personbilar en jätteutmaning”

(160429) Svensk ekonomi kan vara på väg mot en kris värre än krisen under 1990-talet som kan slå hårt mot den svenska modellen, öka utanförskapet och skapa en ny grupp av fattiga i Sverige. Det framgår av rapporten ”Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario”. Författarna Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov påpekar riskerna med Riksbankens ultralätta penningpolitik med minusränta, de stigande fastighetspriserna, hushållens ohållbara skuldnivåer, Sveriges stora banksektor, en extraordinär flyktinginvandring till volym med många lågutbildade och ett splittrat politiskt styre med bristande förmåga att hantera Sveriges utmaningar.

Läs debattartikel i Dagens Industri (160429)

Artikeln omskrevs i Dagens Næringsliv i Norge (160429)

Läs ledarkommentar i Dagens Nyheter: Blunda inte för riskerna (160501)

Läs ledarkommentar i Byggindustrin (160504)

(160105) Länder med höga ambitioner bör bilda en klimatallians, harmonisera sina nationella koldioxidskatter och införa en gemensam koldioxidtull på importvaror, föreslår Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad och vice ordförande i Intelligence Watch. Klimatpåverkan från all inhemsk konsumtion skulle då prissättas lika. Om alliansen hålls öppen för alla länder som inför motsvarande pris (koldioxidskatt kombinerad med koldioxidtull) skapas en mekanism som ger länder utanför alliansen en stark anledning att överväga ett inträde. Läs debattartikeln i SvD

Videos från Intelligence Watch

Introduktionsfilmen ”Längtan”

3 MIN MED Annika Winsth, chefekonom Nordea om Skånes konjunktur och räntan, april 2017

3 MIN MED Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö om Nyhamnen