Skip to content Skip to footer

Malmö-LundstadenEn pågående stadsbildning

Malmö-Lundstaden
Malmö växer ihop med andra kommuner och förenas successivt med Lunds tätort när befolkningen och bebyggelsen ökar, nya järnvägsstationer anläggs och arbets- och bostadsmarknaderna integreras. I rapporten ”Malmö-Lundstaden” föreslår Intelligence…

Tidigare inläggHåll dig uppdaterad

Malmö-Lundstadens befolkning ökar – stagnation på andra håll

Intelligence Watch visar i en analys av SCB:s befolkningsstatistik för 2023 på en ny verklighet: stagnationen har nått Sverige. Befolkningsökningen på 0,29 procent var den lägsta sedan 2000 och med 30200 personer, den lägsta sedan…

Eurovision till Malmö 2024

1992, 2013 och 2024. Få städer har varit värd för Eurovision Song Contest - världens största livesända musiktävling - lika många gånger som Malmö. Karin Mårtensson, vd Parkfast Arena AB, och Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö…

Sören Troedson: Ökade försvarsanslag får Saab Kockums att rekrytera

Perioden med minskade försvarsanslag efter 2000 förbyttes till upprustning efter Rysslands attack mot Ukraina, först 2014 och sedan 2022, men även regeringens beslut att undervattensförmågan är av nationellt säkerhetspolitiskt intresse 2013 har haft stor betydelse…

Försäkringsbranschen i Skåne

Malmö har inom loppet av några få år etablerat sig som det ledande försäkringscentrumet utanför Stockholm. Mellan 2015 och 2022 ökade antalet anställda inom skadeförsäkring från 1 083 till 2 000 anställda, motsvarande 87 procent.…

Tom Erixon: Energiomställningen gör Lund viktigare för Alfa Laval

Energiomställningen mot fossilfri el och bränslen fortsätter och påskyndas av Rysslands krigföring. Den har konsekvenser för Alfa Laval och gör sannolikt Lund något viktigare. ”Vi har planer som är viktiga och omfattande för Lund”, sade…
Bergh & Wernbergs podcast: Funderingar kring samtid och framtid

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates