Skip to content Skip to footer

Intelligence Watchs konferenser

Intelligence Watchs huvudkonferenser är Intelligence Watch Summit på våren och Skånes ekonomi på hösten. Intelligence Watch Summit har arrangerats varje år 2022-2024 och Skånes ekonomi varje år 2018-2023. Den sjunde upplagan av Skånes ekonomi äger rum den 29 oktober på Malmö Opera. Föredragen och samtalen från tidigare konferenser finns att beskåda nedan.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates