Skip to content Skip to footer
Ny rapport: “Banksverige effektiviserar: Regionala effekter
Banksektorn är ett av de främsta exemplen på hur IT bidrar till att effektivisera näringslivet och frigöra humankapitalet till andra samhällsuppgifter. Intelligence Watchs undersökning av…
Scandinavia’s Sustainable Tech Banana Beckons Japan
Rapporten Scandinavia’s Sustainable Tech Banana Beckons Japan presenteras i Sverige den 26 april, men presenterades redan den 28 mars på japanska i Japan.
Rapport: Försäkringsbranschen i Skåne
Försäkringsbranschen i Skåne
Malmö har inom loppet av några få år etablerat sig som det ledande försäkringscentrumet utanför Stockholm. Mellan 2015 och 2022 ökade antalet anställda inom skadeförsäkring…
Malmö-Lundstaden
Den 15 mars 2022 släppte Intelligence Watch rapporten "Malmö-Lundstaden" under konferensen "Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund". Enligt analysen pågår en stadsbildning i sydvästra Skåne. Malmö,…
Skånes ekonomi: Effekter av gräns- och id-kontrollerna vid Öresund
Medlemsrapporten ”Skånes ekonomi: Effekter av gräns och id-kontrollerna vid Öresund” visar att gränskontrollerna inte har påverkat Skånes ekonomi negativt. Öresundspendlingen är för marginell i relation…
Tio spaningar inför 2020-talet
I Intelligence Watchs medlemsrapport ”Tio spaningar inför 2020-talet” redogör Anders Olshov och Fredrik N.G. Andersson  för de trender som följer med in i det nya…
Är Lunds svacka över?
I medlemsrapporten ”Är Lunds svacka över?” visar Intelligence Watch att Lunds återhämtning från strukturkrisen 2010-2016 inleddes redan 2017. SCB:s statistik för 2017 underskattade den faktiska…
Affärsförbindelser Skåne-Japan
Skåne är utifrån svenska förhållanden i hög grad beroende av Japan med drygt en femtedel av de japanska företagens anställda i Sverige och med omfattande…
Skånes nya ekonomiska geografi, maj 2019
Intelligence Watch har uppdaterat och fördjupat medlemsrapporten Skånes nya ekonomiska geografi med stadsanalyser av Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad samt av ”boendekommunerna”. Rapporten visar att…
Skånes nya ekonomiska geografi, okt 2018
Skånes ekonomi koncentreras till Malmö som är på väg att få samma dominerande roll som Stockholm i Mälardalen och Göteborg i Västsverige. Det konstaterar Intelligence Watch i…
Storstadssveriges tillväxt
Solna är Sveriges i särklass snabbast växande stad och har med 87 838 sysselsatta växt om Linköping som Sveriges femte största stad mätt i antalet sysselsatta. På…
Äter vi ihjäl oss? – Mattrender på tvärs mot hälsa och hållbarhet
Ladda ner rapporten DN Debatt: Matmomsen måste höjas så att vi inte äter ihjäl oss Intelligence Watch rapport ”Äter vi ihjäl oss? – Mattrender på tvärs…
Ny sydsvensk kommunindelning
Intelligence Watch rapport ”Ny sydsvensk kommunindelning” bygger  på en enkät till kommunstyrelsens ordföranden och kommunchefer i 77 kommuner i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Totalt…
Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan
Ladda ner rapporten Behovet av bostäder, som har ökat kraftigt efter flyktingvågen, har felaktigt likställts med efterfrågan och överskattas. Det har aldrig byggts fler dyra lägenheter…
Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål
Svenska städer och tätorter har under lång tid växt utåt. Det har ökat avstånden mellan invånarna och gjort dem beroende av bilen. I rapporten Smart…
Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario
Svensk ekonomi kan vara på väg mot en kris värre än krisen under 1990-talet som kan slå hårt mot den svenska modellen, öka utanförskapet och…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates