Skip to content Skip to footer

Integritets- och personuppgiftspolicy

Intelligence Watch är en allmännyttig ideell förening och oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Vi skapar möten genom seminarier och konferenser, ger ut rapporter och skriver debattartiklar för att påverka samhället i hållbar riktning. I vår integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur du gör för att ändra eller radera dina uppgifter. Vi hanterar personuppgifterna utifrån EU:s dataskyddsdirektiv GDPR.

Intelligence Watch ideell förening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Personuppgifterna behandlas för att administrera aktiviteter som möten och evenemang och kommunicera med medlemmar, vårt nätverk och dem som är intresserade av vår verksamhet genom nyhetsbrev, utskick och inbjudningar. Vi samlar i första hand in e-postadresser, men ibland även namn, titel och organisation, i enstaka fall även telefonnummer. Dessa uppgifter har vi inhämtat från dig, din arbetsgivare eller i vissa fall från offentliga källor. Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med bidragsansökningar till stiftelser och myndigheter. Vi sparar uppgifter så länge som vi anser att det kan finnas en anledning.

För att underlätta administration och kommunikation i samband med utskick eller registrering till evenemang kan vi ibland dela med oss av personuppgifter till företag som tillhandahåller digitala verktyg för att administrera kontakter. De företag vi lagrar uppgifter hos lever upp till GDPR-lagstiftning och vi delar inte uppgifterna med tredje part.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig föreningen behandlar. Föreningen ska vid begäran av utdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som vi har. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att bli raderad. Vill du inte att vi sparar uppgifter om dig kan du kontakta oss på info@intelligencewatch.org och meddela detta så tar vi bort dem.

Intelligence Watch förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn här på webbplatsen.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates