Skip to content Skip to footer
Veine Svensson: SEB växer inom distansrådgivning
SEB:s distriktschef i Malmö Veine Svensson är optimistisk. I oktober 2021 meddelade banken att den startar en enhet för telefonbanken i Malmö, bredvid de tidigare enheterna i Göteborg och Sundsvall.…
Susanne Bäsk vd Länsförsäkringar Skåne
Susanne Bäsk: Länsförsäkringar Skåne har samlokaliserat i Malmö
Länsförsäkringar Skåne flyttade först kundcentret och sedan huvudkontoret från Helsingborg till Malmö där 440 anställda har samlokaliserats på Gängtappen i Västra hamnen. Hon är positiv till att fler försäkringsbolag växer…
Trygg-Hansas kontor i Hyllie, Malmö
Trygg-Hansa samlokaliserar 1100 anställda i Hyllie
I februari 2023 samlokaliserar Trygg-Hansa fem kontor i Malmö – varav ett från tidigare Moderna – till ett nytt i Hyllie för drygt 1 100 anställda, något som företaget beskriver som en…
Göran Nilsson: Ikea ser stora fördelar med att växa från Malmö
Ikeas befinner sig i en transformation mot cirkularitet och hållbarhet, vilket underlättas av den internationella miljö och det hållbarhetstänk som finns i Malmö och hela Öresundsregionen. Det sade Göran…
Ray Mauritsson: Nya produkter ska möjliggöra för Axis att växa 15% per år
Passagekontrollösningar, nätverkskopplade högtalare och radarlösningar är några av de nya teknikområden som skall få Axis att växa med 15 procent per år framöver, trots att huvudprodukten videoövervakning förväntas växa långsammare,…
Sofia Ehlde om Oatlys väg mot trendig lansering, nyemission och svindlade tillväxt
Sofia Ehlde, innovationschef Oatly, samtalar med Anders Olshov om Oatlys utveckling från ett litet företag till genombrottet med trendig lansering på Manhattan, nyemissioner och den svindlande snabba tillväxten som varit…

Malmö-Lundstaden växer snabbast

Malmö-Lundstaden har haft den snabbaste sysselsättningstillväxten i Sverige under 2000-talet, 47 procent, före Göteborg som växt med 41 procent och Stockholms 34 procent. Som jämförelse ökade sysselsättningen i riket med 26 proent. 

Till de företag som växt kraftigt hör Ikea/Ingka-sfären och Trygg-Hansa som gjort Malmö till ett center med 4 200 respektive 1 100 anställda, Axis som växt till 2 500 anställda i Lund, Massive med 750 och Oatly med 600 anställda i Malmö. Andra större företag är Tetra Pak med 3 500, Alfa Laval med 1 200 och Saab Kockums med 800 anställda. 

Utmärkande för Malmö-Lundstaden är avsaknaden av ett starkt kluster, vilket visar sig i många mellanstora företag i olika branscher. 

En annan karaktäristik är den höga utbildningsnivån: 3,0 procent av alla i åldern 25-64 år har forskarutbildning vilket kan jämföras med 2,2 procent i Stockholm och Göteborg och 1,4 procent i riket. Drygt 30 procent av Skånes invånare har utländsk härkomst, vilket gör regionen till den mest internationella efter Stockholms län där andelen är 35 procent.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2023. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2023 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates