Skip to content Skip to footer

Intelligence Watch Summit 2024: Samhällskritisk infrastruktur

Programmet kan laddas ned som pdf här.

Tid: 29 april kl 13.00-16.45. Plats: Stadshallen i Lund, lokal Amfi. Konferensen sker i samarbete med Lunds kommun.

Den växande Malmö-Lundstaden och övriga Skåne behöver mer el, vatten & avlopp, sjukhusvård, vägar, järnvägar och avfallshantering. De tiotals miljarder kronor som satsas i flera projekt visar att samhället rustar för en framtid med ännu större befolkning och arbetsmarknad, men också för att kunna erbjuda ren stadsmiljö och luft, rent dricksvatten och förstklassig sjukvård. Den positiva tillväxtspiralen skall ges förutsättningar att snurra vidare.

Program 

13.00-13.10 “Välkommen”: Christoffer Nilsson, styrelseledamot Intelligence Watch & kommundirektör Lund

13.10-13.30 ”Resurssmarta och cirkulära plastflöden för samhällets behov”: Lena Stig, handläggare Kretsloppsavdelningen, Naturvårdsverket

13.35-13.55 ”Drivkrafter för en hållbar avfalls- och resurshantering”: Gunilla Carlsson, Public Affairs & International Relations, Sysav

14.00-14.30 ”Perspektiv på Skånes elmarknad”: Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola

14.35-15.05 Fikapaus

15.05-15.20 ”Nyttor med nytt kraftvärmeverk i Örtofta”: Sezgin Kadir, vd Kraftringen

15.25-15.45 ”Behovet av investeringar i den dolda VA-infrastrukturen”: Karin Fernström, samhällsbyggnadschef VA SYD

15.50-16.10 ”Trafikverkets förberedelser post-Femern”: Anna Wildt-Persson, regional direktör Södra regionen, Trafikverket

16.15-16.35 ”Skånes universitetssjukhus i Lund, Malmö och Helsingborg – planering och investeringar”: Pål Svensson, fastighetsdirektör Region Skåne

16.40-16.42 ”Avslutning”: Anders Olshov, chef Intelligence Watch

Efter konferensen håller Intelligence Watch årsmöte.

Anmälan: Senast den 19 april till  info@intelligencewatch.org

Deltagaravgift: 1895:- exklusive moms. (Vid anmälan av två deltagare eller fler är priset 1750:-/person exklusive moms.) Medlemmar i Intelligence Watch deltar gratis. Se här om din organisation är medlem. Avanmälan: Senast 7 dagar före konferensen. Därefter debiteras halv konferensavgift fram tills 3 dagar före konferensen och därefter full avgift. Medlemmar som inte avanmäler sig 3 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. NB. Deltagarantalet är begränsat till max 130 personer.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates