Skip to content Skip to footer

Uncategorized

Malmö-Lundstadens befolkning ökar – stagnation på andra håll
Intelligence Watch visar i en analys av SCB:s befolkningsstatistik för 2023 på en ny verklighet: stagnationen har nått Sverige. Befolkningsökningen på 0,29 procent var den lägsta sedan 2000 och med 30200 personer, den lägsta sedan 2001 i absoluta tal. I Skåne trotsade Malmö-Lundstaden utvecklingen på andra håll och växte med 1,24 procent eller knappt 7000…
Intelligence Watch Summit 2024: Samhällskritisk infrastruktur
Tid: 29 april kl 13.00-16.45. Plats: Stadshallen i Lund, lokal Amfi. Konferensen sker i samarbete med Lunds kommun och med Sydsvenskan som mediapartner. Hela programmet kan laddas ned som pdf här. Den växande Malmö-Lundstaden och övriga Skåne behöver mer el, vatten & avlopp, sjukhusvård, vägar, järnvägar och avfallshantering. De tiotals miljarder kronor som satsas i…
Dra tillbaka stimulanserna
Regeringar och centralbanker riskerar med sin expansiva politik att överhetta ekonomin och skapa bubblor som spricker och större klyftor emellan de som har tillgångar jämfört med de som inte har. Istället för att agera för en återstart av ekonomin som inte behövs bör de dra tillbaka stimulanserna, skriver Annika Winsth, chefekonom Nordea. Läs mer här.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates