Skip to content Skip to footer

Debatt

Hälften av skånes befolkning är överviktig eller fet
I Skåne uppgår de direkta och indirekta samhällskostnaderna för fetma och övervikt i form av ökade vårdkostnader och förlorad produktion till cirka 10 miljarder kronor per år. Det skriver Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap Högskolan Kristianstad, och Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch, på Aktuella frågor. Läs debattartikel på Aktuella frågor (Sydsvenskan-HD)…
DN Debatt: Matmomsen måste höjas så att vi inte äter ihjäl oss
DN Debatt: Matmomsen måste höjas så att vin inte äter ihjäl oss. I somras blev de överviktiga och feta i Sverige i majoritet över normalviktiga och smala personer. Utvecklingen är alarmerande både ur folkhälso- och miljösynpunkt. Vi föreslår höjd matmoms, skatt på kött, fett och socker och att intäkterna används till riktade satsningar för bättre…
GP Debatt: Flytta statliga myndigheter till Göteborg och Malmö
Genom att flytta Finansinspektionen och delar av Finansdepartementet från Stockholm till Göteborg skulle förutsättningarna att rekrytera, behålla och utveckla personalen förbättras. Den höga personalomsättningen har sin grund i att personalen är mycket attraktiv i Stockholms finansbransch där lönerna är högre, ett problem som har rått under decennier och förvärrats. I Göteborg finns ett stort utbud…
DN Debatt: Det blåser upp till storm på den svenska bostadsmarknaden
DN Debatt: Det blåser upp till storm på den svenska bostadsmarknaden Behovet av bostäder, som har ökat kraftigt efter flyktingvågen, har felaktigt likställts med efterfrågan och överskattats. Det har aldrig byggts fler dyra lägenheter i förhållande till hur köpsvag efterfrågan är. Det politiska systemet har misslyckats och sannolikheten för storm på bostadsmarknaden ökar, skriver ekonomen…
SVD Debatt: ”Kredittillväxten riskerar leda till krasch och kris”
Sveriges kredittillväxt är ohållbar. Politikerna och Riksbanken måste gå från ord till handling och mildra skadeverkningarna av den expansiva penning­politiken. Annars hotar krasch på bostads- och fastig­hets­mark­naden, kris och finansiell instabilitet, skriver Anders Olshov, chef för Intelligence Watch. Läs debattartikel på SVD Brännpunkt
Aktuella frågor: Låt Lund blomma!
Lunds centralstation utgör ett nav för människor som reser i Skåne, men medan företagen flockas vid de stationsnära lägena vid Malmö C, Triangeln och Hyllie händer det påfallande lite vid den i passagerarantal större Lund C, Sveriges tredje mest trafikerade järnvägsstation. 2008-2015 var Malmös sysselsättningstillväxt mer än dubbelt så snabb som Lunds. För att stärka…
Kristianstadsbladet debatt: ”Flytta högskolan”
Skall Kristianstad klara konkurrensen från större städer och fler jobb skapas bör staden göra vad den kan för att öka sin attraktivitet. Till det hör att flytta högskolan till centrum och att förtäta för att öka den kritiska massan. Det kan både ge mer klimatsmart arbetspendling och ökad ekonomisk tillväxt. Läs debattartikel i Kristianstadsbladet
Dagens Samhälle: Dags att omsätta miljömålet och samhällsplanera klimatsmart
Dagens Samhälle: Dags att omsätta miljömålet och samhällsplanera klimatsmart. Svenska städer och tätorter har under lång tid växt utåt. Det har ökat avstånden mellan invånarna och gjort dem beroende av bilen. I rapporten Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål finner tankesmedjan Intelligence Watch att svensk samhällsplanering är otidsenlig.
DN Debatt: ”Riksbanken feltolkar lagen i sin syn på inflationsmålet”
DN Debatt: ”Riksbanken feltolkar lagen i sin syn på inflationsmålet”. Mot lagens anda. Riksbanken tycks ha feltolkat sitt uppdrag. Riksbankslagen erbjuder flexibilitet, trots det håller Riksbanken fast vid 2-procentmålet till nästan vilket pris som helst. Dessutom bryter man mot lagens anda när man köper statsobligationer för mångmiljardbelopp, skriver docenterna Fredrik NG Andersson och Andreas Bergh…
DI Debatt: Sverige på väg mot djup kris
Sveriges ekonomi går bra just nu, men det finns stora risker. På många sätt påminner situationen i Sverige om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008, skriver Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov. Läs debattartikel i Dagens Industri (160429) Artikeln omskrevs i Dagens Næringsliv i Norge (160429) Läs ledarkommentar i…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates