Skip to content Skip to footer

GP Debatt: Flytta statliga myndigheter till Göteborg och Malmö

Genom att flytta Finansinspektionen och delar av Finansdepartementet från Stockholm till Göteborg skulle förutsättningarna att rekrytera, behålla och utveckla personalen förbättras. Den höga personalomsättningen har sin grund i att personalen är mycket attraktiv i Stockholms finansbransch där lönerna är högre, ett problem som har rått under decennier och förvärrats. I Göteborg finns ett stort utbud av kunniga ekonomer och jurister och är konkurrensen från affärsbankerna lägre. Likaså kan hela eller delar av Konjunkturinstitutet, Tullverket och Livsmedelsverket flyttas till Malmö. Ekonomiska rationella grunder talar för att kompetensen i Göteborg- och Malmöregionerna måste tillvaratas bättre och för att stärka Sveriges geografiska och ekonomiska hållbarhet, skriver Anders Olshov, tankesmedjan Intelligence Watch.

Läs debattartikel i GP

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates