Skip to content Skip to footer

DN Debatt: ”Riksbanken feltolkar lagen i sin syn på inflationsmålet”

Mot lagens anda. Riksbanken tycks ha feltolkat sitt uppdrag. Riksbankslagen erbjuder flexibilitet, trots det håller Riksbanken fast vid 2-procentmålet till nästan vilket pris som helst. Dessutom bryter man mot lagens anda när man köper statsobligationer för mångmiljardbelopp, skriver docenterna Fredrik NG Andersson och Andreas Bergh verksamma vid Lunds universitet och i Intelligence Watch ekonomiska råd och Anders Olshov, chef Intelligence Watch. De uppmanar även till en diskussion om penningpolitikens fördelningseffekter.

Läs debattartikel i DN

Expressen och Ystads Allehanda kommenterar artikeln:

Läs Expressens ledarkommentar ”Minusräntan slår hårt mot de fattiga” (161223)

Läs Ystads Allehandas ledarkommentar ”Dopning är farligt Ingves” (161222)

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates