Skip to content Skip to footer

Tillväxtmotorn Malmö-Lund

Tom Erixon: Energiomställningen gör Lund viktigare för Alfa Laval
Energiomställningen mot fossilfri el och bränslen fortsätter och påskyndas av Rysslands krigföring. Den har konsekvenser för Alfa Laval och gör sannolikt Lund något viktigare. ”Vi har planer som är viktiga och omfattande för Lund”, sade Tom Erixon på konferensen Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund. Han sade vidare att det inte finns någon enskild lösning på energiomställningen,…
Ray Mauritsson: Nya produkter ska möjliggöra för Axis att växa 15% per år
Passagekontrollösningar, nätverkskopplade högtalare och radarlösningar är några av de nya teknikområden som skall få Axis att växa med 15 procent per år framöver, trots att huvudprodukten videoövervakning förväntas växa långsammare, i det övre intervallet 5-10 procent. Samtidigt har snittpriset per såld kamera legat ganska stabilt över tiden, tvärtemot vad Axis trodde 2013-2014 då det fanns…
Sofia Ehlde om Oatlys väg mot trendig lansering, nyemission och svindlade tillväxt
Sofia Ehlde, innovationschef Oatly, samtalar med Anders Olshov om Oatlys utveckling från ett litet företag till genombrottet med trendig lansering på Manhattan, nyemissioner och den svindlande snabba tillväxten som varit under senare år. Mot slutet tvingas hon välja på mjölk eller Absolut vodka - ett inte helt lätt val. Samtalet ägde rum på Intelligence Watch…
Anders Olshov: Malmö och Lund växer ihop till en ny stad – Malmö-Lundstaden
"Halvmiljonstaden" Malmö kommun talat om finns redan. På en yta mindre än Helsingborg eller Göteborgs kommuner bor 520 000 invånare i Burlöv, Lomma, Lunds tätort, Malmö och västra Staffanstorp som förenas av allt bättre väg- och järnvägsförbindelser, ökad bebyggelse och fler invånare som rör sig över kommungränserna i en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Anders Olshov,…
Kristina Eneroth: Lunds universitets strategiska strävan att bli bättre
Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan vid Lunds universitet samtalar med Anders Olshov om universitetets strategiska strävan att ständigt bli bättre och nå högre hos internationella rankingar. Samtalet ägde rum på Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund den 15 mars 2022.
Göran Nilsson: Ikea ser stora fördelar med att växa från Malmö
Ikeas befinner sig i en transformation mot cirkularitet och hållbarhet, vilket underlättas av den internationella miljö och det hållbarhetstänk som finns i Malmö och hela Öresundsregionen. Det sade Göran Nilsson, General Manager Ingka Services AB, i ett samtal med Anders Olshov om IKEAs utveckling, innovation, hållbarhet och Malmöregionen på Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates