Skip to content Skip to footer

Ray Mauritsson: Nya produkter ska möjliggöra för Axis att växa 15% per år

Passagekontrollösningar, nätverkskopplade högtalare och radarlösningar är några av de nya teknikområden som skall få Axis att växa med 15 procent per år framöver, trots att huvudprodukten videoövervakning förväntas växa långsammare, i det övre intervallet 5-10 procent. Samtidigt har snittpriset per såld kamera legat ganska stabilt över tiden, tvärtemot vad Axis trodde 2013-2014 då det fanns en farhåga att konkurrensen givet en mer mogen produkt, skulle leda till successivt lägre priser, liksom skett för t.ex. datorer. Under ett samtal med Anders Olshov förklarade vd Ray Mauritsson det med att företaget lyckats innovera inom ramen för kameralösningarna med bättre bildkvalitet, ökad analytics och smartare kameror med funktionaliteter för mönster och beteenden som hjälper operatörerna. Om den höga tillväxttakten, kombinerat med en oförändrad prisbild, därmed innebär ytterligare ett kontor i Lund blev han svävande på målet. Axis har redan 2 500 anställda i Lund, varav hälften mjukvara- och hårdvaruingenjörer, och den framtida rekryteringen blir bland annat avhängig konkurrensen på arbetsmarknaden. Axis har under lång tid försörjts av kvalificerade studenter från bl.a. LTH och Lunds forna mobiltelefonikluster. Det går fortfarande relativt enkelt att rekrytera, men han pekar på en större rörlighet och uttrycker en viss oro för att det kan bli svårare framöver. Det är en anledning till att en enhet börjat byggas upp i Linköping. Globalt har Axis 4 000 anställda i mer än 50 länder.

Samtalet om Axis utveckling och tillväxt ägde rum på konferensen “Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund” den 15 mars 2022, arrangerad på Axis.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates