Skip to content Skip to footer

Anders Olshov: Malmö och Lund växer ihop till en ny stad – Malmö-Lundstaden

“Halvmiljonstaden” Malmö kommun talat om finns redan. På en yta mindre än Helsingborg eller Göteborgs kommuner bor 520 000 invånare i Burlöv, Lomma, Lunds tätort, Malmö och västra Staffanstorp som förenas av allt bättre väg- och järnvägsförbindelser, ökad bebyggelse och fler invånare som rör sig över kommungränserna i en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Anders Olshov, chef Intelligence Watch, har skrivit rapporten ”Malmö-Lundstaden” som jämför med hur fem boroughs konsoliderade staden New York 1898 genom en stadsstadga, hur danska staten 1921 definierade huvudstaden som tre kommuner och senare 18 och hur Stockholms stad har växt ur kommunen med sina 975 000 invånare till något större. Olshov argumenterar för att sydvästra Skåne är inne i en liknande process, som pågår och successivt innebär att ett antal kommuner växer ihop, alldeles oavsett om det finns åkrar eller annat mellan dess tätorter. Det innebär inte att kommunerna kommer att slås ihop till en. Tvärtom finns starka lokala identiteter och administrativa skäl för att de skall bestå. Med tiden kommer de att samarbeta mer, av funktionella skäl och för att hävda staden i den globala storstadskonkurrensen om företagsetableringar och talangjakt, för att möjligen formalisera samarbetet i en stadsstadga som definierar de områden där samarbete lämpar sig.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates