Skip to content Skip to footer

Tom Erixon: Energiomställningen gör Lund viktigare för Alfa Laval

Energiomställningen mot fossilfri el och bränslen fortsätter och påskyndas av Rysslands krigföring. Den har konsekvenser för Alfa Laval och gör sannolikt Lund något viktigare. ”Vi har planer som är viktiga och omfattande för Lund”, sade Tom Erixon på konferensen Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund.

Han sade vidare att det inte finns någon enskild lösning på energiomställningen, utan kanske tjugo där marknadsekonomin måste hitta vägen fram och då är en koldioxidskatt bästa instrumentet för att få industrin att välja rätt vägar. På frågan hur Alfa Laval är positionerat för den kommande efterfrågan på bl.a. vätgas svarade han att Alfa Laval har stor exponering. De nya applikationerna tenderar att ha något högre tryck, något högre temperatur och vara något besvärligare metallurgiskt, vilket sätter en blåslampa på teknikutvecklingen både vad gäller att utveckla de nya teknologierna och att göra dem storskaliga i produktion. Då landar vi i Lund där vi har en hel del av våra metallurgiska kompetenser, sade han.

Han fick frågan om Alfa Laval använder ESS och MAX IV: ESS är fortfarande många år till drift, men MAX IV har synnerligen stor betydelse. Vi använder MAX IV för att förstå oxidation på rostfritt stål. På MAX IV kan vi se hur enskilda atomer rör sig på ytan. Vi har allokerat en heltidsanställd för att hjälpa till, svarade han.

FAKTA ALFA LAVAL:

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering med kunder i olika industrier, främst inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin.

Orderingång 2021: 45,7 mdr SEK
Vinst (justerad EBITA) 2021: 7,1 mdr SEK
Antal anställda: 17 883 varav ca 1 200 i Lund

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates