Skip to content Skip to footer

Konferens

Eurovision till Malmö 2024
1992, 2013 och 2024. Få städer har varit värd för Eurovision Song Contest - världens största livesända musiktävling - lika många gånger som Malmö. Karin Mårtensson, vd Parkfast Arena AB, och Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad, är överens om att det har stora värden för staden. Malmö stads satsning på evenemanget på 28-30 miljoner kronor…
Hampus Jakobsson: Pale Blue Dot investerar för en hållbar framtid
VC-fonden Pale Blue Dot har dragit in närmare 2 miljarder kronor och såddinvesterat i 33 bolag under fyra år. Tillsammans med bl.a. Heidi Lindvall och Joel Larsson investerar Hampus Jakobsson i startups som jobbar med lösningar på klimatkrisen. I ett samtal med Anders Olshov berättar Hampus att han inte är intresserad av att investera i…
Daniel Ljunggren, MilDef, samtalar med Pontus Herin (Di)
Helsingborgsföretaget MilDef grundat 1997 har drygt 300 anställda och över en miljard kronor i omsättning. I ett samtal med Dagens Industris Pontus Herin redogör vd Daniel Ljunggren för företagets tillverkning och försäljning av taktiska IT-produkter anpassade för försvarsindustrin, expansionsplaner och de viktigaste marknaderna Norden, Storbritannien och USA.  Trots den starka omsättningstillväxten på 120 procent det…
Sara Aasted Paarup: København og hovedstadens udvikling
Danmarks huvudstadsregion räknar 34 kommuner i två regioner, 2 miljoner invånare motsvarande 36 procent av hela befolkningen och 40 procent av BNP. De senaste tio åren har befolkningen ökat med cirka 200 000 invånare, i huvudsak i kärnan med Köpenhamn och Frederiksbergs kommuner. Sara Aasted Paarup, underdirektör Plan- og Landsdistriksstyrelsen, beskrev denna utveckling på konferensen…
Anna Råman: Malmö-Lundstadens arbetsmarknad
Urbanisering och ekonomisk koncentration har bidragit till att Malmö-Lundstaden växt kraftigt under 2000-talet. Invånarantalet har ökat med 146 000 till 566 000, motsvarande 35 procent, och även sysselsättningen har ökat kraftigt. Enligt Anna Råman, analyschef vid Regional Utveckling på Region Skåne, står Malmö-Lundstaden för en allt större andel av jobben i Skåne, vilket medför att…
Carola Joelsson: Hjärup Västerstad
På området där Skanska tidigare hade en betongfabrik skall Hjärup Västerstad växa fram. Enligt Carola Joelsson, regionchef Skanska Bostadsutveckling Sydväst, så tänkte sig Skanska 2008 - då hon började med projektet - en villastad. Idag utvecklar Skanska området med idéen om ett tryggt småstadsliv med 1300 bostäder för 3000 invånare. En anledning till den större…
Jenny Moberg: Burlöv ska utvecklas som stad
Fastighetsbolagen Trianon och Wallfast har förvärvat Burlöv center såsom en plats för stadsutveckling i mitten av Malmö-Lundstaden. Enligt Jenny Moberg på Trianon är ett av skälen dess kommunikationsläge där nya Burlövs station med stopp för Öresundstågen ger ökad frekvens av tåg och ökad efterfrågan på såväl kommersiella lokaler som bostäder och samhällsservice. Moberg redogör för…
Lina Frank: Cirkusbiennal i Malmö-Lund
Lina Frank, cirkusdirektör Cirkus Syd, samtalar med Anders Olshov om den nya cirkusbiennal som Cirkus Syd planerar i samverkan med Malmö stad och Lunds kommun. Det är en unik satsning där de två kommunerna för första gången samarbetar kring ett stort kulturarrangemang. Ambitionen, säger Lina Frank, är att alla barn i Skåne ska få möjlighet…
Lisa Andersson: Utländska talanger i Skåne
I ett samtal med Anders Olshov diskuterar Lisa Andersson, Talent Attraction Developer vid International Citizen Hub Lund, utmaningarna med att locka och behålla internationella talanger i Skåne, och hur hubben arbetar med expats och deras medföljande. En av de största utmaningarna, som inte är begränsad till Lund utan gäller hela Sverige, är att få medföljande…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2023. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2023 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates