Skip to content Skip to footer

Skånes nya ekonomiska geografi, maj 2019

Rapport: Skånes nya ekonomiska geografi 2019

Intelligence Watch har uppdaterat och fördjupat medlemsrapporten Skånes nya ekonomiska geografi med stadsanalyser av Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad samt av ”boendekommunerna”. Rapporten visar att Skånes ekonomi koncentreras till Malmö vars sysselsättning ökade med 17,6 procent 2010-2017, näst snabbast i Skåne efter Lomma. Även Helsingborg växer snabbt (+14,0%), medan Lund (+5,6%) släpar efter och växer klart mindre än det skånska genomsnittet och med jämförbara städer i Sverige. En del av Lunds tillväxt förefaller ha flyttat till Malmö dit företagen lokaliserar sig i stationsnära lägen vid Malmö C och i Hyllie.

Läs HD-Sydsvenskans ledare (190502) ”Låt motorn Malmö gynna hela Skåne”

Läs artikeln ”Lund tappar mark till Malmö” (Skånska Dagbladet 190424)

Läs artikeln ”Flytta högskolan och stärk centrum” (Kristianstadsbladet 190512)

Läs Kristianstadsbladets ledare (190821) ”Fler invånare ger ingen magisk effekt”. Även i Trelleborgs och Ystads Allehanda

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates