Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kadir: “Kraftvärmens nyttor måste betalas av fler”

Kraftringen har ett inriktningsbeslut att investera 2,7 miljarder kronor i ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta, men enligt företagets vd Sezgin Kadir är det tufft just nu att gå vidare med investeringen. Nyttorna med kraft- och fjärrvärme behöver betalas av fler än enbart värmekunderna, påpekar han och efterlyser någon form av statligt stöd och långsiktiga spelregler,…

Pål Svensson: Vårdfastigheter för 60-70 miljarder i Skåne

Region Skånes investeringsplaner i vårdfastigheter i Skåne de kommande 15 åren på cirka 60-70 miljarder kronor utgör en jätteutmaning, inte minst i ljuset av att regionens ekonomi för närvarande visar underskott. Enligt Pål Svensson, fastighetsdirektör Regionfastigheter, innebär det att den befintliga strukturen strukturen ses över och att allt inte kan finnas på alla platser. Vad…

Carlsson: Sysav ska investera 3 miljarder i koldioxidinfångning fram till 2030

Sysav har ett inriktningsbeslut att investera 3 miljarder kronor i en anläggning för koldioxidinfångning (CCUS) som ska vara uppe och rulla 2030. Det var det viktigaste beskedet när Gunilla Carlsson, Public Affairs & International Relations på Sysav, talade på "Intelligence Watch Summit: Samhällskritisk infrastruktur" den 29 april 2024. Därutöver satsar Sysav på sortering av textilier…

Lena Stig: Plastanvändningen tredubblas till 2060

Användningen av plast ökar hela tiden och väntas, liksom plastavfallet, tredubblas till 2060. Användningen är störst inom förpackningar, bygg och fordon. Enligt Lena Stig, handläggare hållbar plastanvändning på Naturvårdsverket, måste vi möta denna utveckling med att använda plast på rätt sätt i klimat- och resurseffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. Hon framhåller att…

Fernström: VA Syd ska investera 17,5 mdr i MAXIMA

Tas process- och genomförandebesluten och miljötillståndsprocessen går väl kommer VA Syd att starta bygget av projektet MAXIMA 2027, kostnadsberäknat till 17,5 miljarder kronor, för att ha det klart 2035. Det handlar om ut- och ombyggt Sjölunda avloppsreningsverk och två avloppstunnlar, en i söder från Turbinen i Malmö till Sjölunda och en i norr som ansluter…

Wildt-Persson: “Kapacitetsbegränsningarna finns på land”

Trafikverket saknar medel för att snabbt möta den trafikökning som väntas efter att Femernbältförbindelsen öppnar. Även om sträckan södra Lund-södra Hässleholm är absolut mest prioriterad planeras den inte öppna för trafik förrän 2043-2048. Därefter kommer järnvägskapaciteten norr om Hässleholm upp mot Alvesta att tryta före över Öresund. "Kapacitetsbegränsningarna kommer att finnas på land under överskådlig…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates