Skip to content Skip to footer

Affärsförbindelser Skåne-Japan

Skåne är utifrån svenska förhållanden i hög grad beroende av Japan med drygt en femtedel av de japanska företagens anställda i Sverige och med omfattande forskningssamarbete. Japan är också en stor marknad för de skånska företagen. Med det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan, som trädde i kraft den 1 februari och täcker 635 miljoner invånare och 28 procent av världens BNP, finns förutsättningar att stärka banden ytterligare. Det visar Intelligence Watchs rapport ”Affärsrelationer Skåne-Japan” som presenterades på ett seminarium den 20 november 2019 i Malmö och på Aktuella frågor i Sydsvenskan och HD.

På seminariet berättade experter om sitt arbete med Japan: Martin Gren om hur Axis som litet företag etablerade sig på 1980-talet, lärde sig kulturen och slutligen kom att säljas till Canon; LTH:s rektor Viktor Öwall om MIRAI – ett samarbete mellan japanska och svenska universitet om bl a åldrande, materialvetenskap och hållbarhet; Ulrika Ringdahl, VD Invest in Skåne, om Japan som ett prioriterat land; Cerold Andersson, VD Fanuc Nordic – ett japanskt automatiserings- och robotföretag – om flytten från Stockholm till Malmö; honorär generalkonsul Leif Almö för Japan om ”Japan i Skåne – Skåne i Japan”; och Anders Olshov, chef Intelligence Watch, om relationerna Skåne-Japan.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates