Skip to content Skip to footer

Riksbankens experiment har stått oss dyrt

Minusräntan har förvärrat de finansiella obalanserna, sänkt värdet på den svenska kronan, bidragit till ökade förmögenhetsklyftor och försvagat tilliten till Riksbanken. Experimentet med krispolitik utan kris kan bidra till en ekonomisk kris i framtiden. Det skriver Lars Jonung, seniorprofessor Lunds universitet, och Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi Lunds universitet och medlem av Intelligence Watch ekonomiska råd.

Läs replik från Riksbankens Skingsley och Jansson: ”De negativa räntorna har fungerat”

Läs slutreplik från Jonung och NG Andersson: ”Minusräntan har sänkt tilliten till Riksbanken”

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates