Skip to content Skip to footer

Konferens

Anders Olshov: Malmö och Lund växer ihop till en ny stad – Malmö-Lundstaden
"Halvmiljonstaden" Malmö kommun talat om finns redan. På en yta mindre än Helsingborg eller Göteborgs kommuner bor 520 000 invånare i Burlöv, Lomma, Lunds tätort, Malmö och västra Staffanstorp som förenas av allt bättre väg- och järnvägsförbindelser, ökad bebyggelse och fler invånare som rör sig över kommungränserna i en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Anders Olshov,…
Tom Erixon: Energiomställningen gör Lund viktigare för Alfa Laval
Energiomställningen mot fossilfri el och bränslen fortsätter och påskyndas av Rysslands krigföring. Den har konsekvenser för Alfa Laval och gör sannolikt Lund något viktigare. ”Vi har planer som är viktiga och omfattande för Lund”, sade Tom Erixon på konferensen Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund. Han sade vidare att det inte finns någon enskild lösning på energiomställningen,…
Kristina Eneroth: Lunds universitets strategiska strävan att bli bättre
Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan vid Lunds universitet samtalar med Anders Olshov om universitetets strategiska strävan att ständigt bli bättre och nå högre hos internationella rankingar. Samtalet ägde rum på Intelligence Watch Summit: Tillväxtmotorn Malmö-Lund den 15 mars 2022.

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates