Skip to content Skip to footer

Konferens

Lina Frank: Cirkusbiennal i Malmö-Lund
Lina Frank, cirkusdirektör Cirkus Syd, samtalar med Anders Olshov om den nya cirkusbiennal som Cirkus Syd planerar i samverkan med Malmö stad och Lunds kommun. Det är en unik satsning där de två kommunerna för första gången samarbetar kring ett stort kulturarrangemang. Ambitionen, säger Lina Frank, är att alla barn i Skåne ska få möjlighet…
Sara Aasted Paarup: København og hovedstadens udvikling
Danmarks huvudstadsregion räknar 34 kommuner i två regioner, 2 miljoner invånare motsvarande 36 procent av hela befolkningen och 40 procent av BNP. De senaste tio åren har befolkningen ökat med cirka 200 000 invånare, i huvudsak i kärnan med Köpenhamn och Frederiksbergs kommuner. Sara Aasted Paarup, underdirektör Plan- og Landsdistriksstyrelsen, beskrev denna utveckling på konferensen…
Lisa Andersson: Utländska talanger i Skåne
I ett samtal med Anders Olshov diskuterar Lisa Andersson, Talent Attraction Developer vid International Citizen Hub Lund, utmaningarna med att locka och behålla internationella talanger i Skåne, och hur hubben arbetar med expats och deras medföljande. En av de största utmaningarna, som inte är begränsad till Lund utan gäller hela Sverige, är att få medföljande…
Tomas Lexén: Malmö-Lundstaden är en realitet, men den mellankommunala planeringen är komplicerad
Malmö-Lundstaden är en stadsbildning i varande och mycket talar för att den redan är en realitet. Det sade Tomas Lexén, stadsarkitekt Staffanstorps kommun, när han föreläste om bebyggelseutveckling och (mellan)kommunal planering med utgångspunkt i Malmö-Lundstaden och Staffanstorps kommun. Den mellankommunala planeringen är dock komplicerad. De administrativa gränserna påverkar politiken med följd att utveckling kan vara…
Ny rapport: “Banksverige effektiviserar: Regionala effekter
Banksektorn är ett av de främsta exemplen på hur IT bidrar till att effektivisera näringslivet och frigöra humankapitalet till andra samhällsuppgifter. Intelligence Watchs undersökning av affärs- och sparbankerna i Sverige visar att fler och bättre tjänster levereras med något färre anställda 2021 jämfört med 2008 och att koncentrationen till Stockholm-Solna-Sundbyberg som Sveriges finansiella centrum ökat…
Veine Svensson: SEB växer inom distansrådgivning
SEB:s distriktschef i Malmö Veine Svensson är optimistisk. I oktober 2021 meddelade banken att den startar en enhet för telefonbanken i Malmö, bredvid de tidigare enheterna i Göteborg och Sundsvall. Det var startskottet på en expansion i staden. De senaste fem åren har SEB ungefär fördubblat sin personalstyrka i Malmö från 150 till 300 anställda,…
Malin Dahlroth: Sysav vill leda utvecklingen inom avfall och återvinning
Nästan allt har ett värde, även avfallet. Det blir tydligt när Sysavs vd Malin Dahlroth talar om hur företaget återvinner 400 000 ton mat och metaller per år och bränner 600 000 ton som ger energi och värme. Det gav intäkter på 1,2 miljarder kronor och 137 miljoner kronor i vinst senaste räkenskapsåret. Endast 1,8 procent måste…
Fredrik Emilson: Höganäs AB ger full gas mot klimatneutralt metallpulver 2030
Trots osäkerheten om den tekniska utvecklingen, tillgången på förnyelsebara råvaror och energipriserna är Fredrik Emilson, vd Höganäs AB, övertygad om att vägen framåt, för fortsatt lönsamhet och konkurrenskraft, är full gas mot att bli världens första omställda metallpulverföretag. I ett samtal med Anders Olshov berättar han att företaget släpper ut 950 000 ton koldioxid per år…
Mikael Kipowski: Helsingborg ska bli klimatneutralt och innovera
Enligt Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad, står kommunerna inför två stora utmaningar framöver: de ekonomiska och att bli klimatneutrala. I båda fallen behövs innovation, vilket är en anledning till att Helsingborg valde att investera 250 miljoner kronor i H22 som han beskriver som en innovationssatsning med en expo. Helsingborg vill bli en av Europas…
Susanne Bäsk vd Länsförsäkringar Skåne
Susanne Bäsk: Länsförsäkringar Skåne har samlokaliserat i Malmö
Länsförsäkringar Skåne flyttade först kundcentret och sedan huvudkontoret från Helsingborg till Malmö där 440 anställda har samlokaliserats på Gängtappen i Västra hamnen. Hon är positiv till att fler försäkringsbolag växer i Malmö. "Vi välkomnar både Folksam och Trygg-Hansa som har samlokaliserat verksamheter hit ner och det är ju inte bara IT utan fler delar. Det…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates