Skip to content Skip to footer

DN Debatt: ”Dansk-Tyska tågsatsningar gör Öresundsbron allt viktigare”

De satsningar som Danmark och Tyskland gör på sträckan Köpenhamn-Hamburg stärker argumenten för svenska höghastighetsjärnvägar. Ett statligt projektbolag bör få ansvar för att snarast planera och bygga nya järnvägsspår mellan Lund och Hässleholm och därefter övriga delar av stambanorna för höghastighetståg. Det skriver Anders Olshov, chef Intelligence Watch, på DN Debatt med anledning av att det är tjugo år sedan Öresundsförbindelsen invigdes och ett första steg togs mot snabbare förbindelser till kontinenten.

Läs även artikeln ”Samarbetet kring Öresund kan ta två vägar” i Sydsvenskan (200701) där Olshov tecknar en bild av svag svensk-dansk integration under 2020-talet där det inte händer så mycket förrän Fehmarn Bältförbindelsen står färdig, medan Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne, tror på både en fast HH-förbindelse och en Öresundsmetro innan 2030-talet är till ända.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates