Skip to content Skip to footer

DN Debatt: ”Sverige bör bevaka EU:s Koldioxidtull”

Införandet av en koldioxidtull – en gränsskatt på koldioxidutsläpp – är den viktigaste klimatåtgärden EU kan genomföra. Som supermakt på handelsområdet kan EU påverka andra länder att införa egen prissättning för klimatpåverkan (för att undgå EU-tullen) och i takt med att fler länder ansluter sig kommer ett allt mer globalt pris på koldioxidutsläpp att etableras. Sverige bör släppa frågan om skatten ska vara nationell eller på EU-nivå, och i stället bejaka möjlig­heten att rätta till en konkurrensnackdel som skickat svensk produktion utomlands. Det skriver Anders Olshov, chef Intelligence Watch, och Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad och vice ordförande i Intelligence Watch, på DN Debatt inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli.

Läs artikeln på DN Debatt här.

Läs replik från Europaparlamentariker Jessica Stegrud (SD): En importtull skulle vara ineffektiv och utlösa motåtgärder

Läs slutreplik från Olshov & Pihl: Klimattullar är i överensstämmelse med WTO-reglerna

Läs ledarkommentar i Borås Tidning (200718): Uppvärmning i skuggan av pandemin

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates