Skip to content Skip to footer

Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan

Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan (rapport)
Ladda ner rapporten

Behovet av bostäder, som har ökat kraftigt efter flyktingvågen, har felaktigt likställts med efterfrågan och överskattas. Det har aldrig byggts fler dyra lägenheter i förhållande till hur köpsvag efterfrågan är. I stort sett hela folkökningen består av flyktingar och anhöriga från utomeuropeiska länder som generellt står långt från arbetsmarknaden och med svag ekonomisk ställning. De kommer inte att efterfrågan 600 000 bostäder till 2025 enligt Boverkets behovsanalys, utan kanske hälften. Det är några slutsatser i Intelligence Watch rapport ”Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan”.

DN Debatt (171007): Det blåser upp till storm på den svenska bostadsmarknaden

Lyssna till Sveriges Radio Lunchekot (171007): Expert spår storm på bostadsmarknaden

Läs SVT Nyheter (171010): Sverige bygger för mycket – risk för fastighetskrasch

Läs ledare i Borås Tidning (171010): Har Borås äkta bostadsbrist?

Läs artikel i Aftonbladet (171011): Ekonom varnar för priskrasch: ”Ohållbar situation”

Läs ledare i DN (171014): Det är inte för sent att börja laga bostadsmarknaden

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates