Skip to content Skip to footer

Kåberger: Batalj när EU frigör sig från Rysslands olja, gas och uran och satsar på förnybar energi

Ryssland är världens supermakt på 1900-talsenergi och vill försvara sin export. Det är en orsak till den batalj vi ser i Europa när EU-kommissionen vill satsa på sol- och vindel av klimatskäl, av geopolitiska skäl och för att sänka kostnaderna, då denna blivit billigare än inte bara termisk elproduktion utan även råolja per energienhet. Det sade Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers, när han talade om den globala utvecklingen på energiområdet på Intelligence Watch Summit.

Kåberger vände sig samtidigt mot den negativa bild som ibland sprids om elmarknaden och elpriserna i Sverige. Sverige klarade sig bäst av alla länder i Europa under krisen 2022, bland annat tack vare fjärrvärmenätet. Priserna i Sverige var lägst i Europa, till och med lägre än i Norge. I elprisområde 4 med Malmö var priserna lägre än i alla elområden i Europa utanför Sverige med undantag av Tromsö och Molde. I grunden är  det som händer positivt: el har blivit billigt, fler vill använda el och då behövs mer elledningskapacitet, sade han. 

Vad gäller vägen framåt menade han att EU-kommissionen och USA:s administration i sin satsning på The Inflation Reduction Act gör rätt. Det behövs mer solceller, bättre energieffektivitet och värmepumpar i husen, snabbare tillståndsprocesser, andra källor till gas än från Ryssland, ersättning av fossil energi med el och vätgas från förnybarenergiindustrin och nya vätgasteknologier för att tillvarata den billiga el som produceras. Slutligen gör EU rätt som satsar mer på kontrollen av metaller och mineraler för att minska beroendet av Kina.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates