Skip to content Skip to footer

Fernström: VA Syd ska investera 17,5 mdr i MAXIMA

Tas process- och genomförandebesluten och miljötillståndsprocessen går väl kommer VA Syd att starta bygget av projektet MAXIMA 2027, kostnadsberäknat till 17,5 miljarder kronor, för att ha det klart 2035. Det handlar om ut- och ombyggt Sjölunda avloppsreningsverk och två avloppstunnlar, en i söder från Turbinen i Malmö till Sjölunda och en i norr som ansluter Källby i Lund, Hjärup, Lomma och Burlöv till Sjölunda. Det sade VA Syds samhällsbyggnadschef Karin Fernström när hon talade på “Intelligence Watch Summit: Samhällskritisk infrastruktur” den 29 april 2024.

Det finns flera skäl till att investeringarna behövs. För det första är dagens reningsverk byggda i början av 1930-talet i Källby och 1960-talet i Sjölunda. En del av infrastrukturen är sliten och miljökraven har ökat sedan dess. Dessutom har befolkningen ökat kraftigt och med MAXIMA kan vatten från 700 000 sydvästskåningar renas, motsvarande 820 000 personekvivalenter (som även medtar behoven från industri och näringsliv). Det handlar också om att skydda vattenmiljöer från bräddning (tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ledningsnätet eller reningsverk blir överbelastat), återvinna energi och näringsämnen samt att skapa ett robust, redundant och driftsäkert avloppssystem inför kommande klimatförändringar.

Det underinvesteras i VA i Sverige, för endast cirka 20 miljarder kronor årligen mot ett uppskattat behov av 31 miljarder, sade Fernström som vill undvika en “energikris för vatten”. VA Syd är ett kommunalförbund bildat 2008 av Malmö och Lund, som Burlöv anslöt 2011, Eslöv 2012 och Lomma 2019. Läs mer om VA Syd och projektet MAXIMA här.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates