Skip to content Skip to footer

Berlingske: Öppna gränsen mellan Sverige och Danmark

I en intervju med Berlingske med rubriken “Svensk tænketank vil have åbnet grænsen mellem Danmark og Sverige” argumenterar Intelligence Watchs chef Anders Olshov för att gränsen mellan Sverige och Danmark bör öppnas. Som skäl anger han att Skåne har förhållandevis låg spridning av coronaviruset och att merparten av den svenska spridningen är koncentrerad till Stockholm-Mälardalsregionen. Under en direktsänd intervju med TV2 Danmark samma kväll framförde han samma budskap. I en intervju i Politiken den 23 maj framförde han även att likheterna mellan Danmarks och Sveriges politik mot coronaviruset är betydande sedan Danmark öppnat upp samhället och då den sociala distanseringen sker likartat i länderna.

Den danska regeringen har därefter meddelat att gränsen från Sverige förblir stängd, men att personer från regioner med låg smittspridning beviljas inresa. Den 10 juli 2020 öppnades gränsen för skåningar.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates