Skip to content Skip to footer

Tio spaningar inför 2020-talet

I Intelligence Watchs medlemsrapport ”Tio spaningar inför 2020-talet” redogör Anders Olshov och Fredrik N.G. Andersson  för de trender som följer med in i det nya decenniet för att prägla 2020-talet. Det handlar om att solcellsrevolutionen fortsätter, att köttsubstitut ersätter det slaktade köttet, att elfordonen förändrar städerna som blir grönare och mänskligare, fetmaepidemin, men också om ett nytt politiskt landskap där de västerländska demokratierna ställs inför sina svåraste utmaningar under efterkrigstiden, ett kallt krig mellan USA och Kina och ett Sverige som kan få en rent konservativ regering för första gången på hundra år. AI kommer att omdana våra samhällen och ge enorma fördelar till de företag och organisationer som använder den, men innebär också att vår civilisation drastiskt kan ändras. Falsk information kommer att manipulera allmänheten och försvåra för journalistiken och demokratierna. Nya ekonomiska kriser är att vänta. Alla stödpaket för att motverka de negativa effekterna från coronaviruset hjälper bara kortsiktigt och lägger via ökad skuldsättning och sedelpressfinansiering grunden för nya finanskriser.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates