Skip to content Skip to footer

Carlsson: Sysav ska investera 3 miljarder i koldioxidinfångning fram till 2030

Sysav har ett inriktningsbeslut att investera 3 miljarder kronor i en anläggning för koldioxidinfångning (CCUS) som ska vara uppe och rulla 2030. Det var det viktigaste beskedet när Gunilla Carlsson, Public Affairs & International Relations på Sysav, talade på “Intelligence Watch Summit: Samhällskritisk infrastruktur” den 29 april 2024.

Därutöver satsar Sysav på sortering av textilier genom sorteringsnläggningen Siptex. 70 procent av våra kläder består av plaster som blir till mikroplaster och fossila utsläpp, sade hon, och tillade att Sysavs sorteringsanläggning kan sortera ut fibertyp och innehåll för avsättning på en marknad. Men det behövs fler som återvinner fibrer, manade hon, och välkomnade den nya lagstiftningen som börjar gälla den 1 januari 2025 som innebär att textilier skall sorteras ut ur restavfallet och sorteras separat. 

Gunilla Carlsson berättade om Sysav och drivkrafterna för en hållbar avfalls- och resurshantering, med historiska tillbakablickar fram tills dagens situation.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates