Skip to content Skip to footer

Pål Svensson: Vårdfastigheter för 60-70 miljarder i Skåne

Region Skånes investeringsplaner i vårdfastigheter i Skåne de kommande 15 åren på cirka 60-70 miljarder kronor utgör en jätteutmaning, inte minst i ljuset av att regionens ekonomi för närvarande visar underskott. Enligt Pål Svensson, fastighetsdirektör Regionfastigheter, innebär det att den befintliga strukturen strukturen ses över och att allt inte kan finnas på alla platser. Vad gäller kommande tidsplaner bedömer han att Bröstcentrum i Malmö för 700-800 miljoner kronor står näst på tur efter Framtidens ortopedi i Hässleholm som redan är i gång, därefter Nya sjukhusområdet i östra Ramlösa i Helsingborg och efter det psykiatrin på Södra sjukhusområdet i Malmö som handlar om lokaler på 65 000 kvadratmeter. Den största investeringen, som förväntas uppgå till 35-40 miljarder kronor i dagens penningvärde, utgörs av Nya sjukhusområdet på Smörlyckan i Lund. Förhoppningen är att sätta spaden i marken för detta projekt om cirka 10-12 år.

Han lägger samtidigt in en brasklapp: Det kommer att bedrivas sjukhus på alla platserna, men storlek och volym kan komma att justeras. Föredraget ägde rum på “Intelligence Watch Summit: Samhällskritisk infrastruktur” den 29 april 2024.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates