Skip to content Skip to footer

Lena Stig: Plastanvändningen tredubblas till 2060

Användningen av plast ökar hela tiden och väntas, liksom plastavfallet, tredubblas till 2060. Användningen är störst inom förpackningar, bygg och fordon. Enligt Lena Stig, handläggare hållbar plastanvändning på Naturvårdsverket, måste vi möta denna utveckling med att använda plast på rätt sätt i klimat- och resurseffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. Hon framhåller att det finns 16 000 kemikalier i plasterna, varav en fjärdedel är farliga. 

Hon poängterar att alla som bedriver en verksamhet, enligt Miljöbalken, har ett ansvar att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheten att minska mängden avfall. Naturvårdsverket har sammanfattat det i fyra punkter: 1. Råvara och produktion med minimal miljöbelastning; 2. Resurssmart användning med skifte bort från engångsanvändning; 3. Minska läckage av plast till naturen; och 4. Kraftigt ökad och högkvalitativ återvinning. Vi behöver kunna ta hand om allt avfallet och ha återvinningscentraler som är vad de heter, säger hon.

Föredraget ägde rum på “Intelligence Watch Summit: Samhällskritisk infrastruktur” den 29 april 2024.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates