Skip to content Skip to footer

Bostäder

Carola Joelsson: Hjärup Västerstad
På området där Skanska tidigare hade en betongfabrik skall Hjärup Västerstad växa fram. Enligt Carola Joelsson, regionchef Skanska Bostadsutveckling Sydväst, så tänkte sig Skanska 2008 - då hon började med projektet - en villastad. Idag utvecklar Skanska området med idéen om ett tryggt småstadsliv med 1300 bostäder för 3000 invånare. En anledning till den större…
Jenny Moberg: Burlöv ska utvecklas som stad
Fastighetsbolagen Trianon och Wallfast har förvärvat Burlöv center såsom en plats för stadsutveckling i mitten av Malmö-Lundstaden. Enligt Jenny Moberg på Trianon är ett av skälen dess kommunikationsläge där nya Burlövs station med stopp för Öresundstågen ger ökad frekvens av tåg och ökad efterfrågan på såväl kommersiella lokaler som bostäder och samhällsservice. Moberg redogör för…
DN Debatt: ”Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige”
Alternativet till den svenska generella bostadspolitiken är att införa en mer renodlad modell med sociala bostäder, liknande den som finns i de flesta andra länder. Men det skulle bli dyrare och få mindre stöd än att reformera dagens politik med bland annat höjt och breddat bostadsbidrag och statliga hyresgarantier. Det skriver Martin Grander, fil dr i urbana studier på institutionen…
Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan
Ladda ner rapporten Behovet av bostäder, som har ökat kraftigt efter flyktingvågen, har felaktigt likställts med efterfrågan och överskattas. Det har aldrig byggts fler dyra lägenheter i förhållande till hur köpsvag efterfrågan är. I stort sett hela folkökningen består av flyktingar och anhöriga från utomeuropeiska länder som generellt står långt från arbetsmarknaden och med svag ekonomisk…
DN Debatt: Det blåser upp till storm på den svenska bostadsmarknaden
DN Debatt: Det blåser upp till storm på den svenska bostadsmarknaden Behovet av bostäder, som har ökat kraftigt efter flyktingvågen, har felaktigt likställts med efterfrågan och överskattats. Det har aldrig byggts fler dyra lägenheter i förhållande till hur köpsvag efterfrågan är. Det politiska systemet har misslyckats och sannolikheten för storm på bostadsmarknaden ökar, skriver ekonomen…
Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål
Svenska städer och tätorter har under lång tid växt utåt. Det har ökat avstånden mellan invånarna och gjort dem beroende av bilen. I rapporten Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål finner tankesmedjan Intelligence Watch att svensk samhällsplanering är otidsenlig. Städer och samhällen måste byggas så att fler individer får råd att…

Tankesmedjan Intelligence Watch
– Smart insikt för hållbar utveckling

För mer information:
info@intelligencewatch.org

Intelligence Watch © 2024. All Rights Reserved.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates