Skip to content Skip to footer

Jenny Moberg: Burlöv ska utvecklas som stad

Fastighetsbolagen Trianon och Wallfast har förvärvat Burlöv center såsom en plats för stadsutveckling i mitten av Malmö-Lundstaden. Enligt Jenny Moberg på Trianon är ett av skälen dess kommunikationsläge där nya Burlövs station med stopp för Öresundstågen ger ökad frekvens av tåg och ökad efterfrågan på såväl kommersiella lokaler som bostäder och samhällsservice. Moberg redogör för utvecklingen av Burlöv Center och de planer som de två företagen har för området, som också medför att kommunen får en plats som skall kallas just Burlöv. I kvarteret Hanna skall 5000 kvm kommersiella lokaler byggas, bland annat vårdcentral, och 111 bostads- och hyresrätter. Markparkeringen invid Burlöv Center skall ersättas med ett P-hus med 800 platser och hyres- och bostadsrätter byggas i Stora kvarteret. En del bostadsrätter har sålts av till Tornet och Riksbyggen. På andra sidan Kronetorpsvägen har Burlövs kommun byggt nytt badhus och inte långt därifrån förvärvat Kronetorps park. Föredraget ägde rum på Intelligence Watchs konferens “Livet i Malmö-Lundstaden” den 16 maj 2023.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates