Skip to content Skip to footer

Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål

Smart stad - smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål

Svenska städer och tätorter har under lång tid växt utåt. Det har ökat avstånden mellan invånarna och gjort dem beroende av bilen. I rapporten Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål finner tankesmedjan Intelligence Watch att svensk samhällsplanering är otidsenlig. Städer och samhällen måste byggas så att fler individer får råd att bo och verka i en zon med närhet till arbete och livets mest nödvändiga. Genom att utnyttja befintlig mark och infrastruktur maximalt, låta tätorterna växa inåt och förtätas med fler invånare, fastigheter och grön växtlighet kan människans enastående förmåga till gemensam kunskapsproduktion tas tillvara.

Ladda ner rapporten Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål

Läs debattartikel i Sydsvenskan-HD (161011): ”För Skåne innebär dagens utveckling med fler personbilar en jätteutmaning”

Läs Perspektiv i Dagens Samhälle (170210): ”Omsätt miljömålet och samhällsplanera klimatsmart”

Läs debattartikeln ”Tätortsutglesningen måste upphöra och städerna förtätas”, Fastighetsnytt (170215)

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates