Skip to content Skip to footer

Carola Joelsson: Hjärup Västerstad

På området där Skanska tidigare hade en betongfabrik skall Hjärup Västerstad växa fram. Enligt Carola Joelsson, regionchef Skanska Bostadsutveckling Sydväst, så tänkte sig Skanska 2008 – då hon började med projektet – en villastad. Idag utvecklar Skanska området med idéen om ett tryggt småstadsliv med 1300 bostäder för 3000 invånare. En anledning till den större exploateringsgraden är den snabbt växande Malmö-Lundstaden, fyrspåret Malmö-Lund och den nya tågstationen i Hjärup som placerar Hjärup centralt i stadsområdet med 6 minuter till Lund, 10 minuter till Malmö C och och 17 minuter till Hyllie.

Skanska arbetar med den hållbara kvartersstaden, trygghet och tillgången till bra skola och förskola, byggd med hållbara byggmaterial och med solceller på alla tak. Joelsson betonar vikten av samarbeten. Genom att samarbeta med Kraftringen kan vi ta större kliv, säger hon, och utveckla stadsdelen med mindre värmepumpar, mindre fjärrvärmeväxlare, laddinfrastruktur och batterilagring och energidelning i området för att möta effekttoppar. Nära stationen skall det byggas tätare och centrumverksamhet förekomma, medan tre parker skall anläggas en bit bort med utrymme för bl.a. motion, rekreation och dagvattenavrinning.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Intelligence Watch är en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Genom kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning inom dessa områden och därtill hörande tvärvetenskapliga områden som stadsbyggnad, hälsa och kommunikation med mera bidrar tankesmedjan till ett bättre Sverige och en bättre värld. Intelligence Watch har sin bas i södra Sverige och drivs som ett offentligt-privat samarbete utan vinstintresse och med finansiering från företag, offentliga organisationer och akademi.

© 2024 Intelligence Watch. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates